Soutěž v jazyce anglickém

ŠKOLNÍ ROK 2022/23

Na základě dohody ze dne 28. března 2022 mezi Národním pedagogickým institutem ČR a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy došlo k předání  soutěže v anglickém jazyce novému organizátorovi, kterým se stala PedF UK.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy prostřednictvím katedry anglického jazyka a literatury garantuje realizaci ústředního kola konverzační soutěže a poskytuje metodickou podporu nižších kol (okresní a krajská kola soutěží).

Garant:

PhDr. Klára Uličná, Ph.D., katedra anglického jazyka a literatury

E-mailový kontakt je ve tvaru jmeno.prijmeni@pedf.cuni.cz

Informace k soutěži naleznete na nových webových stránkách: https://soutezejazyky.pedf.cuni.cz/

Stránky www.talentovani.cz slouží jako archiv soutěže.

Školní rok 2021/2022

Tajemnicí soutěže je paní PhDr. Michaela Tužilová, michaela.tuzilova@npi.cz, tel. 733 125 967.

Propozice SCJ pro školní rok 2021/2022 

Ústřední kolo soutěže proběhlo online 1. (II A, II B) a 2. (III A, III C) června 2022, výsledky naleznete pod odkazem dole.

 

Další informace o soutěžích a jazykovém vzdělávání v anglickém jazyce:
Soutěž Juvenes Translatores – pro mladé jazykové talenty z EU, informace o přihlašování a celé soutěži naleznete na sránkách https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_cs. Kontakt pro ČR: DGT-Prague@ec.europa.eu.
Debatní pohár, debatní liga – soutěže družstev v debatování, zajišťuje Asociace debatních klubů ČR, www.debatovani.cz.
National Literary Award for Young Writers – literární soutěž pro mladé autory píšící v anglickém jazyce, čtyři věkové kategorie (do 12 let, 13–15 let, 16 – 17 let a 18 –19 let). Není určeno bilingvním studentům. http://www.literaryaward.cz/ Kontaktní adresa: Petr Fantys, Jitka Švecová, Glossoli z.s., Korunní 35, 120 00 Praha 2, tel.: +420 603 417 550; +420 731 408 280; e-mail: award@literaryaward.cz.
British Council – je mezinárodní organizací Spojeného království podporující mezikulturní spolupráci a příležitosti ve vzdělávání (studium v zahraničí, skládání mezinárodních jazykových zkoušek), více informací na http://www.britishcouncil.org. Kontaktní adresa: Bredovský dvůr, Politických vězňů 13, 110 00 Praha 1, tel.: 420 221 991 160; e-mail: info.praha@britishcouncil.cz.

Organizační řád soutěže platný od 18. 11. 2019

 

Výsledky

Propozice

Výsledky

Výsledky

Výsledky

Výsledky

 • Výsledková listina AJ kategorie IIA z 2016.pdf
 • IIIAVýsledky kategorie IIIA2016.pdf
 • Výsledková listina IIC2016.pdf
 • Výsledková listina ústředního kola AJ kategorie IIIB 2016.pdf
 • Výsledková listina ústředního kola AJ kategorie IIB 2016.pdf

Výsledky

 • 2015Vysledky ustredniho kola Aj kat IIA.pdf
 • 2015Vysledky ustredniho kola Aj kat IIB,CIIIAB.pdf

Výsledky

 • 2014Výsledková listina UK v Aj, kategorie II.A.pdf
 • 2014Výsledková listina UK v Aj, kategorie II.B.pdf
 • 2014Výsledková listina UK v Aj, kategorie III.A.pdf
 • 2014Výsledková listina UK v Aj, kategorie III.B.pdf
 • 2014VysledkyIIC.pdf