Pythagoriáda

Pythagoriáda je určena všem žákům 5., 6., 7.a 8. ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií, zúčastnit se této soutěže může každý žák příslušného ročníku - není tedy nutné být matematickým talentem. Soutěž má dvě kola školní a okresní. Informace o konání okresního kola zjistíte u příslušného krajského garanta. Pravidla soutěže upravují propozice. Obsah úloh nepřesahuje výstupy z RVP.

Od školního roku 2019/2020 přebírá soutěž ZŠ Brno, Sirotkova 36, 616 00 Brno-Žabovřesky. Za koordinaci a přípravu úloh bude zodpovědná paní  Mgr. Marcela Cvrkalová cvrkalova@zssirotkova.cz.

Informace k okresnímu kolu

Vzhledem k epidemiologickým opatřením přijatým vládou ČR posunujeme termín konání okresních kol soutěže Pythagoriáda prozatím na neurčito. Nový termín bude zveřejněn, jakmile bude obnoven chod škol a bude vybrán tak, aby nekolidoval s termínem jiných matematických soutěží ani s termínem přijímacích zkoušek na SŠ.

Dnes (9.3.) byly krajským garantům rozeslány pokyny a zadání pro konání okresního kola soutěže. Pokud organizátoři okresních kol neobdrží pokyny a zadání úloh do konce týdne (do 13.3.), nechť kontaktují svého krajského garanta nebo přímo organizátora soutěže paní Mgr. Cvrkalovou, cvrkalova@zssirotkova.cz

V souvislosti s šířením koronaviru neplánujeme v organizaci soutěže prozatím žádná zvláštní opatření (např. zrušení či odložení vyšších kol), okresní kola budou probíhat podle harmonogramu. Pokud by vláda přijala přísnější opatření a bylo by nutné okresní kola odložit, budeme organizátory okresních kol neprodleně informovat.

Termíny soutěžních kol: školní kola: pro 5. – 8. ročník ZŠ a odp. roč. víceletých gymnázií 20. – 29. 1. 2020
                                        okresní kola: pro 5. – 8. ročník ZŠ a odp. roč. víceletých gymnázií 24. - 26. 3. 2020

Propozice soutěže na školní rok 2019-2020

Organizační řád Pythagoriády

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
ZŠ Brno Sirotkova
Mgr. Marcela Cvrkalová
Sirotkova 36
616 00 Brno-Žabovřesky
Tel.: 541211945