Stipendia

Výběr stipendií, které lze využít pro rozvoj nadání.

Nalezená stipendia

Japonské stipendium pro české studenty SŠ, VOŠ a VŠ

možnost získání nového typu stipendia, který poprvé nabízí absolventům/absolventkám středních škol v České republice vláda Japonska, tzv. Specialized Training College Scholarships.

AMOS - Vzdělávací fond Broumovska

Gymnázia, Střední škola, Vysoká škola, Postgraduální, Vědecké, Ostatní, https://www.klasterbroumov.cz/cs/amos
Vážení studenti, obracíme se na Vás ve druhé vlně výzvy podávání přihlášek do 4. grantového kola AMOS - Vzdělávacího fondu Broumovska.

Nadace Depositum Bonum

Zřizovatelem Nadace Depositum Bonum je Česká spořitelna, která se do ní rozhodla vložit prostředky z propadlých anonymních vkladních knížek - jedná se přibližně o 1,5 miliardy korun pro nadační jmění. Výnosy z nadačního jmění budou použity na projekt...

Hlávkova nadace - Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost jsou přiznávány ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům), a to ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia. O nadační příspěvek mohou žád...

Fulbrightova stipendia

Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkumným institucím pak dávají možnost získat pedagoga nebo vědc...

Univerzita Pardubice

Vysoká škola, www.upce.cz/stipendia-1
Univerzita Pardubice vyplácí stipendia studentům podle vlastního stipendijního řádu. Ten určuje pravidla pro získání jednotlivých typů stipendií, proces výplaty stipendií pak upravuje ještě zvláštní směrnice.

Stipendia Unicorn College

Unicorn College nabízí svým studentům prospěchová, ubytovací a sociální stipendia. Veškeré žádosti o přidělení stipendia přijímá a vyřizuje studijní oddělení.

Motivační program pro nadané uchazeče o studium

ŠKODA AUTO Vysoká škola vyhlašuje motivační program, který je určen vynikajícím uchazečům o studium v bakalářském i navazujícím magisterském studijním programu v českém jazyce na ŠAVŠ. Uchazečům, kteří budou zařazeni do motivačního programu, bude př...

Stipendium PORG

Základní škola, www.porg.cz
Základním zájmem obecně prospěšné společnosti PORG je dostupnost studia pro nadané žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Škola tvoří stipendijní fond, který uděluje stipendia pro nadané studenty z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hra...

Stipendium pro nadané kluky

Rada OI s podporou firmy Blindspot Solutions udělí stipendium až třem vybraným studentům, kteří nastoupí v roce 2019 ke studiu bakalářského programu Otevřená informatika na FEL ČVUT. Blindspot Solutions je mladá, dynamicky se rozvíjející společnost, ...