Stipendia

Výběr stipendií, které lze využít pro rozvoj nadání.

Nalezená stipendia

Nadace NN

Stipendium na bakalářské studium v Nizozemsku

RISE

Podpora určená mimořádně nadaným žákům v oblasti vědy, umění, leadershipu.

Japonské stipendium pro české studenty SŠ, VOŠ a VŠ

možnost získání nového typu stipendia, který poprvé nabízí absolventům/absolventkám středních škol v České republice vláda Japonska, tzv. Specialized Training College Scholarships.

AMOS - Vzdělávací fond Broumovska

Gymnázia, Střední škola, Vysoká škola, Postgraduální, Vědecké, Ostatní, https://www.klasterbroumov.cz/cs/amos
Vážení studenti, obracíme se na Vás ve druhé vlně výzvy podávání přihlášek do 4. grantového kola AMOS - Vzdělávacího fondu Broumovska.

Nadace Depositum Bonum

Zřizovatelem Nadace Depositum Bonum je Česká spořitelna, která se do ní rozhodla vložit prostředky z propadlých anonymních vkladních knížek - jedná se přibližně o 1,5 miliardy korun pro nadační jmění. Výnosy z nadačního jmění budou použity na projekt...

Hlávkova nadace - Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost jsou přiznávány ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům), a to ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia. O nadační příspěvek mohou žád...

Fulbrightova stipendia

Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkumným institucím pak dávají možnost získat pedagoga nebo vědc...

Univerzita Pardubice

Vysoká škola, www.upce.cz/stipendia-1
Univerzita Pardubice vyplácí stipendia studentům podle vlastního stipendijního řádu. Ten určuje pravidla pro získání jednotlivých typů stipendií, proces výplaty stipendií pak upravuje ještě zvláštní směrnice.

Stipendia Unicorn College

Unicorn College nabízí svým studentům prospěchová, ubytovací a sociální stipendia. Veškeré žádosti o přidělení stipendia přijímá a vyřizuje studijní oddělení.

Motivační program pro nadané uchazeče o studium

ŠKODA AUTO Vysoká škola vyhlašuje motivační program, který je určen vynikajícím uchazečům o studium v bakalářském i navazujícím magisterském studijním programu v českém jazyce na ŠAVŠ. Uchazečům, kteří budou zařazeni do motivačního programu, bude př...