Literární, historická a fotografická soutěž Daniel

Česká společnost přátel Izraele (ČSPI) ve spolupráci s Kulturním a vzdělávacím centrem Židovského muzea v Praze, Památníkem Terezín s Mezinárodním Křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém – ICEJ organizuje od školního roku 2019/2020 literární, historickou a fotografickou soutěž Daniel.

Korespondenční adresa nového organizátora:
Centrum Sion
„Soutěž Daniel“
Na Kotli 1201/27, 500 09 Hradec Králové
e-mail: info@sion.cz, denis.doksansky@sion.cz

Soutěž byla založena v roce 2004 a je věnována holocaustu a jeho reflexi, rasovým problémům v dnešní době a problematice soužití různých etnik v České republice. Smyslem soutěže je přilákat mladé lidi k tématům holocaust, multikulturalita, xenofobie tak, aby se sami zamysleli a dokázali si na ně vytvořit vlastní názor. 

Soutěž je vyhlašována ve dvou kategoriích literárních, historických a fotografie a je jednokolová - čili vítěz nikam nepostupuje. I. kategorie soutěže je určena pro 8.-9. ročníky ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, II. kategorie pro 1. – 4. ročníky SŠ.

 

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
Centrum Sion
Denis Doksanský
Na Kotli 1201/27
50009 Hradec Králové
Tel.: 777253337
E-mail: info@sion.cz