Karlovarská síť podpory nadání

Mgr. Zuzana Odvody

koordinátor podpory nadání

tel: 605108877
tel: 605108877
E-mail: zuzana.odvody@npi.cz

 Prioritami krajské sítě podpory nadání pro kalendářní rok 2023 jsou:

 • Aktualizace a rozšiřování Krajské sítě podpory nadání Karlovarského kraje
 • Individualizovaná a skupinová podpora škol
 • Propojování aktéru podporujících nadání a pečujících o nadané v kraji

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

Základní škola Konečná

Základní škola již několik let pracuje s tématem nadání a zajišťuje podpůrnou péči pro nadané žáky. Ve školním roce 2023/2024 začala spolupráce s patronem nadaných dětí Quiidem. Organizace Quiido poskytuje ucelený program komplexní péče a systematick...

Základní škola Královské Poříčí

Člen krajské sítě
Základní škola pracuje s tématem nadání, aktuálně je zapojena mezi školy s přímou podporou nadání. Pedagogičtí pracovníci se aktivně zajímají o téma nadání, podporují nadané žáky a rozvíjí jejich potenciál. Škola nabízí individuální přístup k žákům, ...

Základní škola Kraslice, Dukelská

Základní škola se aktuálně zabývá zaváděním podpory nadání. V uplynulých letech zde proběhlo testování Invenio, na jehož základě byly identifikováni nadaní žáci. Učitelé individuálně s nadáním pracují, průběžně se zaškolují pro hlubší péči o nadané.

Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní

Člen krajské sítě
Mateřská škola podporuje nadání, aktivně zařazuje do běžného dne prvky NTC Learning, ABAKU a další. Má pro práci s nadáním proškolený pedagogický sbor.

Mateřská škola U Sluníčka, Horní Slavkov

Člen krajské sítě KKS
Mateřská škola pracuje s nadáním, do běžného dne zařazuje prvky NTC Learning. Ředitelka školy je lektorkou metody NTC Learning. Pedagogický sbor je v této metodě proškolen. MŠ spolupracuje s Mensou ČR.

Mateřská škola Marie Majerové, Sokolov

Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650 se kromě mnoha dalších aktivit zaměřuje na vyhledávání a pedagogickou a materiální podporu nadaných a mimořádně nadaných dětí. Škola je zařazena do sítě škol spolupracující se společností Mensa Česko aktivn...

Základní škola Kynšperk nad Ohří

Člen krajské sítě KKS
Na základní škole působí erudovaná výchovná poradkyně a pedagožka, která se zabývá tématem podpory nadání. Má bohaté zkušenosti s nadáním, podpůrnou činností, diagnostikou, je také lektorkou tématu. Zaměřuje se také na péči o rodiče nadaných dětí a ž...

PPP Karlovy Vary

Člen krajské sítě KKS SIPON
Pedagogická a psychologická diagnostika dětí, žáků a studentů. Spolupráce se školami na doporučení ke vzdělávání v oblasti péče o nadané.

Základní škola a mateřská škola Oloví

Člen krajské sítě
Klub silných už programuje

Gymnázium Cheb

Člen krajské sítě KKS
Gymnázium Cheb pro nadané a mimořádně nadané žáky.