Karlovarská síť podpory nadání

Mgr. Zuzana Odvody

koordinátor podpory nadání

tel: 605108877
tel: 605108877
E-mail: zuzana.odvody@npi.cz

 Prioritami krajské sítě podpory nadání pro kalendářní rok 2023 jsou:

 • Aktualizace a rozšiřování Krajské sítě podpory nadání Karlovarského kraje
 • Individualizovaná a skupinová podpora škol
 • Propojování aktéru podporujících nadání a pečujících o nadané v kraji

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

PPP Karlovy Vary

Člen krajské sítě KKS SIPON
Pedagogická a psychologická diagnostika dětí, žáků a studentů. Spolupráce se školami na doporučení ke vzdělávání v oblasti péče o nadané.

Základní škola a mateřská škola Oloví

Člen krajské sítě
Klub silných už programuje

Základní škola Sokolov

Člen krajské sítě
*

Gymnázium Cheb

Člen krajské sítě KKS
Gymnázium Cheb pro nadané a mimořádně nadané žáky.

Základní škola Karlovy Vary

Člen krajské sítě
Škola poskytuje možnost individuální podpory bystrým a nadaným žákům . Podporujeme cíleně osobnostní rozvoj a kompetence žáků prostřednictvím předmětu Etická výchova.

Základní škola Horní Slavkov

Člen krajské sítě KKS
Základní škola spolupracující s Mensou, účastní se soutěží a v mimoškolních aktivitách nechybí hrátky s logikou.

Základní a mateřská škola Rotava, Nová Plzeň 673, Rotava

Člen krajské sítě KKS
Škola rozvíjí potenciál všech dětí a žáků.

Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, 36301 Ostrov

Člen krajské sítě KKS
*

ČŠI - krajský inspektorát Karlovy Vary

Člen krajské sítě KKS
*

Hroznatova akademie - centrum kultury a vzdělání

Člen krajské sítě
Hroznatova akademie je malým, kulturně vzdělávacím centrem při Kanonii premonstrátů Teplá