Olomoucká síť podpory nadání

Mgr. Pavel Rušar

koordinátor podpory

tel: 773790778
tel: 773790778
E-mail: rusar@nidv.cz

Krajská koordinační skupina rozhodla o prioritách zaměření v rámci své činnosti v oblasti podpory nadání, a to pro rok 2019.

1. Zesílit aktivity proškolování pedagogických pracovníků v oblasti podpory nadání, v roce 2019 se plánuje realizovat celkem pět seminářů DVPP, a to v Olomouci a Jeseníku.

2. Pokračovat v rozvoji sítě příležitostí Olomouckého kraje, po spuštění nové aktivity pro nadané žáky v rámci činnosti Vlastivědného muzea Jesenicka v roce 2018 převezme štafetu v roce 2019 další člen Krajské sítě podpory nadání OK.

3. Krajská koordinační skupina pro podporu nadání s využítím krajské sítě podpory nadání bude dále vyhledávat vhodné lektory pro DVPP z regionů Olomouckého kraje, v roce 2019 plánujeme spustit jeden nový kurz (akreditovaný v roce 2018) a zajistit nebo připravit akreditaci nového kurzu.

4. Slabé zapojení mateřských škol a absence metodik pro děti předškolního věku je stále problémem Olomouckého kraje, KSPN OK se zaměří i na tuto oblast, pokusí se přijmout mezi své členy mateřské školky a zrealizuje alespoň jeden seminář pro učitele mateřinek v oblasti podpory nadání.

 

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

člen KKS - ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE, Olomouc

Člen krajské sítě
*

členk KKS - krajský úřad

Člen krajské sítě
*

člen KKS - CGNR (gymnázium)

Člen krajské sítě
*

člen KKS - MŠ Veselá školka, Šumperk

Člen krajské sítě
*

člen KKS - DDM Olomouc

Člen krajské sítě
*

člen KKS - Atlas Bios, SVČ, Přerov

Člen krajské sítě KKS SIPON
pravidelná činnost - kroužky, kurzy a kluby každoročně opakovaná příležitostná činnost - exkurze, sustředění, táborová činnost, soutěže MŠMT (organizace -regionálních, okresních, krajských) soutěže vlastní nebo v spolupráci s jinými ubjekty, SOČ, ek...

Člen KKS -Hálkova ZŠ

Člen krajské sítě
*

Člen KKS - Univerzita Palackého v Olomouci

Člen krajské sítě
*

Člen KKS Pedagogicko psychologická poradna Olomouckého kraje

Člen krajské sítě
*

Člen KSPN - EDURP Olomouc

Člen krajské sítě
*