ZŠ Boženy Němcové, Zábřeh

https://www.bozenka.cz/
Boženy Němcové 1503/15, 78901 Zábřeh
Michaela Egerová
Tel.: 
Tel.: 605243554
egerova@bozenka.cz
Člen KSPN

Na škole působí školní koordinátor podpory nadání, který nastavuje systém podpory nadaných žáků a věnuje se jim.

 

Na základě nominace pedagogů, diagnostických testů a dotazníků je zatím na škole nominováno téměř 70 žáků. S těmito žáky se pracuje víceúrovňově, ve speciálních vytahovaných hodinách a je jim umožněno navštěvovat vyšší ročníky. Na škole také funguje KND. Snažíme se dbát nejen na rozvoj akademický, ale i na celkový wellbeing dětí. Nabízíme rodičům i podporu v podobě konzultací.