O nás

Talentcentrum NIDV je pověřeno realizací Systému podpory nadání. Je členem Sítě evropských talentcenter na podporu rozvoje nadání a péče o nadané. NIDV nabízí školám, pedagogům, třídním kolektivům i jednotlivým žákům řadu aktivit podporujících rozvoj jejich nadání. V každém kraji ČR působí koordinátor podpory nadání a vzdělávání pedagogů NIDV, který školám poskytuje informační a metodickou podporu včetně nabídky vzdělávání a rovněž spolupracuje s dalšími subjekty na krajské úrovni: pedagogicko-psychologickými poradnami, krajskými úřady, ČŠI atd. Veškeré informace pro žáky, pedagogy a rodiče k Systému podpory nadání naleznete na webu www.talentovani.cz.

Jedním z dlouhodobě úspěšných projektů Talentcentra je Talnet – soubor aktivit, z nichž většina probíhá on-line. Tyto T-kurzy prohlubují znalosti v oborech, jako je fyzika, biologie, chemie, matematika nebo programování. Jejich účastníci se mohou zapojit i  do dalších aktivit – T-exkurzí, soustředění či prázdninových badatelských T-expedic.

Talentcentrum organizuje patnáct soutěží zaměřených na jazyky, historii, literární a výtvarnou tvořivost, programování, matematiku a přírodní vědy. Soutěžím předcházejí přípravné aktivity – semináře, letní školy a odborná soustředění. Pro účastníky, kteří prokáží hluboký zájem o daný obor, jsou připravené navazující soutěžní a nesoutěžní aktivity v České republice i v zahraničí.

Portál Talentovaní.cz vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Náš tým

Mgr. Irena Hošková

Mgr. Irena Hošková

Náměstkyně sekce profesního rozvoje a kariéry, email: hoskova@nidv.cz

Mgr. Irena Hošková

Náměstkyně sekce profesního rozvoje a kariéry, email: hoskova@nidv.cz

PaedDr. Renee Grenarová, Ph.D.

PaedDr. Renee Grenarová, Ph.D.

metodik vzdělávacích aktivit,

email: grenarova@nidv.cz

PaedDr. Renee Grenarová, Ph.D.

metodik vzdělávacích aktivit,

email: grenarova@nidv.cz
Ing. Miroslava Fatková

Ing. Miroslava Fatková

vedoucí Talentcentra, email: fatkova@nidv.cz

Tajemník soutěže Středoškolská odborná činnost a Frankofonie

Ing. Miroslava Fatková

vedoucí Talentcentra, email: fatkova@nidv.cz

Tajemník soutěže Středoškolská odborná činnost a Frankofonie
RNDr. Stanislav Zelenda

RNDr. Stanislav Zelenda

koordinátor Systému podpory nadání, email: zelenda@nidv.cz

Koordinace oblastí: systémová opatření, síťování a kooperace

RNDr. Stanislav Zelenda

koordinátor Systému podpory nadání, email: zelenda@nidv.cz

Koordinace oblastí: systémová opatření, síťování a kooperace
Mgr. Štěpán Peterka

Mgr. Štěpán Peterka

metodik specialista, email: peterka@nidv.cz

Koordinátor aktivit pro cílovou skupinu děti, žáci, studenti

Mgr. Štěpán Peterka

metodik specialista, email: peterka@nidv.cz

Koordinátor aktivit pro cílovou skupinu děti, žáci, studenti
Ing. Mgr. Vojtěch Tutr

Ing. Mgr. Vojtěch Tutr

metodik specialista, email: tutr@nidv.cz

Koordinátor stránek Talentovaní.cz

Ing. Mgr. Vojtěch Tutr

metodik specialista, email: tutr@nidv.cz

Koordinátor stránek Talentovaní.cz
Ing. Jana Ševcová

Ing. Jana Ševcová

tajemník soutěží, email: sevcova@nidv.cz

Soutěže: Pythagoriáda, Soutěž v programování, Soutěž v ruském jazyce, Soutěž v anglickém jazyce

Ing. Jana Ševcová

tajemník soutěží, email: sevcova@nidv.cz

Soutěže: Pythagoriáda, Soutěž v programování, Soutěž v ruském jazyce, Soutěž v anglickém jazyce
Mgr. Barbora Šteflová

Mgr. Barbora Šteflová

tajemník soutěží, email: steflova@nidv.cz

Soutěže: Literární soutěž Náš svět, Literární, historická a fotografická soutěž Daniel, Literární a výtvarná soutěž Evropa ve škole, Soutěž v jazyce španělském, Soutěž v jazyce francouzském, soutěž v jazyce latinském

Mgr. Barbora Šteflová

tajemník soutěží, email: steflova@nidv.cz

Soutěže: Literární soutěž Náš svět, Literární, historická a fotografická soutěž Daniel, Literární a výtvarná soutěž Evropa ve škole, Soutěž v jazyce španělském, Soutěž v jazyce francouzském, soutěž v jazyce latinském
Mgr. Jana Janoušková

Mgr. Jana Janoušková

tajemník soutěží, email: janouskova.j@nidv.cz

Soutěže: Dějepisná olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, Soutěž v jazyce německém

Mgr. Jana Janoušková

tajemník soutěží, email: janouskova.j@nidv.cz

Soutěže: Dějepisná olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, Soutěž v jazyce německém