O nás

Talentcentrum NPI ČR je pověřeno realizací Systému podpory nadání. Je členem Sítě evropských talentcenter na podporu rozvoje nadání a péče o nadané. NPI ČR nabízí školám, pedagogům, třídním kolektivům i jednotlivým žákům řadu aktivit podporujících rozvoj jejich nadání. V každém kraji ČR působí koordinátor podpory nadání a vzdělávání pedagogů NPI ČR, který školám poskytuje informační a metodickou podporu včetně nabídky vzdělávání a rovněž spolupracuje s dalšími subjekty na krajské úrovni: pedagogicko-psychologickými poradnami, krajskými úřady, ČŠI atd. Veškeré informace pro žáky, pedagogy a rodiče k Systému podpory nadání naleznete na webu www.talentovani.cz

Jedním z dlouhodobě úspěšných projektů Talentcentra je Talnet – soubor aktivit, z nichž většina probíhá on-line. T-kurzy prohlubují znalosti v oborech, jako je fyzika, biologie, chemie, matematika nebo programování. Jejich účastníci se mohou zapojit i  do dalších aktivit: T-exkurzí, soustředění či prázdninových badatelských T-expedic.

Talentcentrum organizuje čtrnáct soutěží zaměřených na jazyky, historii, literární a výtvarnou tvořivost, programování, matematiku a přírodní vědy. Soutěžím předcházejí přípravné aktivity – semináře, letní školy a odborná soustředění. Pro účastníky, kteří prokáží hluboký zájem o daný obor, jsou připraveny navazující soutěžní a nesoutěžní aktivity v České republice i v zahraničí.

Portál Talentovaní.cz vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání), který realizoval Národní institut pro další vzdělávání.

Náš tým

PaedDr. Renee Grenarová, Ph.D.

PaedDr. Renee Grenarová, Ph.D.

vedoucí oddělení mládeže a podpory nadání, email: renee.grenarova@npi.cz

PaedDr. Renee Grenarová, Ph.D.

vedoucí oddělení mládeže a podpory nadání, email: renee.grenarova@npi.cz

RNDr. Stanislav Zelenda

RNDr. Stanislav Zelenda

koordinátor Systému podpory nadání, email: stanislav.zelenda@npi.cz

Koordinace oblastí: systémová opatření, síťování a kooperace

RNDr. Stanislav Zelenda

koordinátor Systému podpory nadání, email: stanislav.zelenda@npi.cz

Koordinace oblastí: systémová opatření, síťování a kooperace
Ing. Jana Ševcová

Ing. Jana Ševcová

tajemník soutěží, email: jana.sevcova@npi.cz

Soutěže: Pythagoriáda, Soutěž v programování, Soutěž v ruském jazyce, Soutěž v anglickém jazyce

Ing. Jana Ševcová

tajemník soutěží, email: jana.sevcova@npi.cz

Soutěže: Pythagoriáda, Soutěž v programování, Soutěž v ruském jazyce, Soutěž v anglickém jazyce
Mgr. Barbora Šteflová

Mgr. Barbora Šteflová

tajemník soutěží, email: barbora.steflova@npi.cz

Soutěže: Literární a výtvarná soutěž Evropa ve škole, Soutěž v jazyce španělském, Soutěž v jazyce francouzském, soutěž v jazyce latinském

Mgr. Barbora Šteflová

tajemník soutěží, email: barbora.steflova@npi.cz

Soutěže: Literární a výtvarná soutěž Evropa ve škole, Soutěž v jazyce španělském, Soutěž v jazyce francouzském, soutěž v jazyce latinském