Soutěž v jazyce latinském

ŠKOLNÍ ROK 2022/23
Na základě dohody ze dne 5. května 2022 mezi Národním pedagogickým institutem ČR a Univerzitou Karlovou Filozofickou fakultou, Ústavem řeckých a latinských studií došlo k předání soutěže v latinském jazyce novému organizátorovi, kterým se stala UK, Filozofická fakulta, Ústav řeckých a latinských studií.
Nový organizátor soutěže garantuje realizaci ústředního kola soutěže. Dotazy ohledně nižších kol soutěže řeší krajský garant viz adresář garantů v propozicích. 


Garant soutěže:
PhDr. Bořivoj Marek, Ph.D.
e-mail: borivoj.marek@ff.cuni.cz

V případě nejasností prosím detailně prostudujte propozice a pokud nenaleznete odpověď na svůj dotaz, kontaktujte organizátora soutěže.

Organizační řád Soutěží v cizích jazycích

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
Národní pedagogický institut ČR
PhDr. Michaela Tužilová
Senovážné nám. 25
110 00 Praha 1
Tel.: 733125967