Soutěž v jazyce latinském

MŠMT vyhlásilo Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, které se budou ve školním roce 2020/21 konat distančně. Seznam vyhlášených soutěží je zveřejněn v prosincovém Věstníku MŠMT č. 8. Soutěž v jazyce latinském se tak v letošním školním roce bude konat ve všech kolech distanční formou.

Propozice SCJ - tabulka termínů postupových kol má informativní charakter. V případě nejasností se informujte u tajemnice soutěže.

Organizační řád Soutěží v cizích jazycích

Asociace učitelů klasických jazyků (ALFA) ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky, Ústavem řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Katedrou latinského jazyka a kultury Filozofické fakulty Ostravské univerzity vyhlásila pro středoškolské studenty soutěž DECAMERON LATINVM MMXX.

Překladatelská a literárně-tvůrčí online soutěž pro středoškolské studenty byla pořádána jako náhrada za ústřední kolo Soutěže v latinském jazyce – Certamen Latinum, které se mělo konat v dubnu 2020. Soutěž Certamen Latinum se uskutečnila pouze na úrovni školních kol, ostatní kola byla zrušena.

Soutěž DECAMERON LATINVM MMXX byla rozdělena do dvou disciplín a soutěžící si mohli zvolit, ve které chtějí soutěžit.

I) (Literární) překlad latinského textu dvou úrovní do češtiny:

II) Tvorba vlastního latinského textu na libovolné téma v rámci jednoho ze žánrů:

  • povídka/pohádka
  • reportáž
  • esej/úvaha
  • poezie

Studentům, kteří se umístí na prvních třech místech v disciplíně těžšího překladu (Aríón), na prvním místě v překladu lehčího textu (Romulus et Sabinae) nebo na prvních třech místech ve tvorbě vlastního textu, bude odpuštěna přijímací zkouška ke studiu oboru Řecká a latinská studia (ostatní specializace, tj. vše kromě novořečtiny) Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání.

Více informací o soutěži naleznete na webových stránkách: https://urls.ff.cuni.cz/cs/varia/decameron-latinum/

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
NPI ČR
Mgr. Barbora Šteflová
Senovážné nám. 25
11000 Praha 1
Tel.: 775878691
Tel.: 222122215

Propozice

Výsledky

  • hodnotícítabulkaCertamenLatinumnárodníkolo kategorieA.odt
  • hodnotícítabulkaCertamenLatinumnárodníkolo kategorieB.odt