Soutěž v jazyce latinském

ŠKOLNÍ ROK 2022/23
Na základě dohody ze dne 5. května 2022 mezi Národním pedagogickým institutem ČR a Univerzitou Karlovou Filozofickou fakultou, Ústavem řeckých a latinských studií došlo k předání soutěže v latinském jazyce novému organizátorovi, kterým se stala UK, Filozofická fakulta, Ústav řeckých a latinských studií.

Nový organizátor soutěže garantuje realizaci ústředního kola soutěže a poskytuje metodickou podporu nižších kol (školní a zemská kola soutěže).

ŠKOLNÍ ROK 2021/22
Novou tajemnicí soutěže v latinském jazyce je PhDr. Michaela Tužilová, michaela.tuzilova@npi.cz;
V letošním roce se soutěž konala online ve spolupráci s ústřední komisí soutěže v latinském jazyce, kterou zastupuje předesda ústřední komise pan doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.

Výsledky letošní soutěže viz níže.

NOVÉ ZMĚNY ze dne 2.02.2022 !!Změny Propozic SCJ pro školní rok 2021/2022, změny se týkají doplnění adres pro kraje Vysočina, Pardubice, Zlín, Jihomoravský kraj a v bodě 1 Další org.pokyny str. 5

V případě nejasností prosím detailně prostudujte propozice a pokud nenaleznete odpověď na svůj dotaz, kontaktujte tajemnici soutěže.

Organizační řád Soutěží v cizích jazycích

 

Propozice

Výsledky

  • hodnotícítabulkaCertamenLatinumnárodníkolo kategorieA.odt
  • hodnotícítabulkaCertamenLatinumnárodníkolo kategorieB.odt

Výsledky

  • Výsledková listinakategorie IApreklad.pdf
  • Výsledková listinaKategorie IBpreklad.pdf
  • Výsledková listinaKategorie IIvolnatvorba.pdf

Propozice

Výsledky

Výsledky