Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a je organizována ve dvou kategoriích a  ve čtyřech soutěžních kolech.

Školní rok  2021/2022

Tematické zaměření ročníku: „Šlechta v proměnách času“.

  • kategorie I je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií. Tématem první kategorie je Šlechta od konce raného středověku do roku 1648.
  • kategorie II je určena žákům 1.–4. ročníků středních škol, 5.–8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. – 6. ročníků šestiletých gymnázií. Téma pro druhou kategorii je Středoevropská šlechta na pozadí  dějinných událostí v letech 1648-1948.

Zadání úloh školního kola bylo rozesláno 3. ledna na krajské garanty soutěže viz adresář v propozicích.

Propozice 51. ročníku (šk. rok 2021/22) Změny termínů 

Adresa na tajemnici soutěže: PhDr. Michaela Tužilova, michaela.tuzilova@npi.cz

Harmonogram soutěže:
školní kolo - leden 2022
okresní kolo - 22. - 25. 3. 2022
krajské kolo - 4. - 6. 4. 2022
ústřední kolo - 22. - 25. květen 2022, Hradec Králové

Výsledky ústředního kola DěO 2021

Postup sdílení obsahu v MS Teams

V případě elektronického zadávání soutěžních testů pracovníci krajských úřadů předají zadání úloh organizátorům jednotlivých postupových kol a ti zorganizují konání on-line. Prostředky SW nejsou centrálně řízené. Organizátor daného postupového kola sdělí soutěžícím jednotný termín konání – datum a čas předání úloh, vypracování, čas ukončení a odeslání hodnotiteli. Hodnocení, určení jednoznačného pořadí a předání seznamu žáků navržených k postupu do vyššího postupového kola se řídí obecnými pravidly soutěže.  Doporučení na realizaci soutěžních otázek v distanční formě pomocí dostupných nástrojů

Dějepisná olympiáda (DěO) je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis v rámcových vzdělávacích programech a organizovaná jako cílevědomá vzdělávací aktivita založená na systematické práci s talentovanými žáky zejména 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií, 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií a žákům 1. – 4. ročníků středních škol, 5. – 8. ročníků osmiletých gymnázií, 3. – 6. ročníků šestiletých gymnázií. Co nás čeká se dvěma kategoriemi?  Dějepisná olympiáda je postupovou soutěží a organizuje se ve čtyřech kolech - školní, okresní, krajské a celostátní. Vyššího kola se mohou zúčastnit jen žáci postupující z bezprostředně nižšího kola. Soutěž je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností. 

Organizační řád DěO   Nový organizační řád nabyl účinnosti dnem 18. listopadu 2019.

Výsledková listina - vzor

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANKETA

Vážení učitelé dějepisu, obracíme se na Vás jménem Ústřední komise Dějepisné olympiády s nabídkou položit tvůrcům úloh dotaz na odbornou část soutěže, informovat se či přispět námětem, připomínkou. Na Vaše dotazy a příspěvky budeme odpovídat průběžně. Vložit dotaz 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Původní stránky najdete na http://vtp.talentovani.cz/dejepisna-olympiada

Upozornění

Po dobu vypracovávání úloh důrazně nedoporučujeme, aby soutěžící měli při sobě mobilní telefony! Pro všechna postupová kola radíme následující opatření: Před zahájením soutěže si žáci zalepí své mobily do rozdaných obálek, podepíší si je a odloží na katedru. Předejde se tím možnosti záměny telefonů či poškození.   

Ústřední kolo: Soutěžící, který se ÚK DěO nezúčastní v plném časovém i programovém rozsahu, se nebude moci umístit na některém z laureátských míst.

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
Národní pedagogický institut ČR
PhDr. Michaela Tužilová
Senovážné nám. 25
110 00 Praha 1
Tel.: 733125967