Dějepisná olympiáda

Výsledky ústředního kola DěO 2021

Vzhledem k posunu termínu státních maturit na 24.-26.května, kdy mělo probíhat celostátní kolo Dějepisné olympiády, jsme nuceni termín finále DěO také posunout, a to na pondělí 31. 5. – středu 2. 6. 2021. Podrobné informace, pokyny a požadavky obdrží soutěžící postupující do celostátního kola DěO v pozvánce.

Soutěžící ústředního kola Dějepisné olympiády 2021

Postup sdílení obsahu v MS Teams

Pokyny a požadavky na písemnou práci 2021 I. kategorie, jejíž vypracování je podmínkou účasti v ústředním kole 50. ročníku Dějepisné olympiády.

Pokyny a požadavky na písemnou práci 2021 II. kategorie, jejíž vypracování je podmínkou účasti v ústředním kole 50. ročníku Dějepisné olympiády.

Titulní strana vzor 2021

Zajímavé odkazy k 50. ročníku Dějepisné olympiády.

Běh na Olymp 2021

Propozice 2020/2021

V případě elektronického zadávání soutěžních testů pracovníci krajských úřadů předají zadání úloh organizátorům jednotlivých postupových kol a ti zorganizují konání on-line. Prostředky SW nejsou centrálně řízené. Organizátor daného postupového kola sdělí soutěžícím jednotný termín konání – datum a čas předání úloh, vypracování, čas ukončení a odeslání hodnotiteli. Hodnocení, určení jednoznačného pořadí a předání seznamu žáků navržených k postupu do vyššího postupového kola se řídí obecnými pravidly soutěže.  Doporučení na realizaci soutěžních otázek v distanční formě pomocí dostupných nástrojů

Dějepisná olympiáda (DěO) je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis v rámcových vzdělávacích programech a organizovaná jako cílevědomá vzdělávací aktivita založená na systematické práci s talentovanými žáky zejména 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií, 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií a žákům 1. – 4. ročníků středních škol, 5. – 8. ročníků osmiletých gymnázií, 3. – 6. ročníků šestiletých gymnázií. Co nás čeká se dvěma kategoriemi?  Dějepisná olympiáda je postupovou soutěží a organizuje se ve čtyřech kolech - školní, okresní, krajské a celostátní. Vyššího kola se mohou zúčastnit jen žáci postupující z bezprostředně nižšího kola. Soutěž je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností. 

Organizační řád DěO   Nový organizační řád nabyl účinnosti dnem 18. listopadu 2019.

Výsledková listina - vzor

Letní dějepisný seminář - pro úspěšné řešitele krajského kola je i v příštím roce připraven týdenní LDS, který proběhne v první polovině srpna 2021. Program LDS bude upřesněn do konce června 2021. Více se dočtete ZDE. Zpráva a fotogalerie z akce ZDE.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANKETA

Vážení učitelé dějepisu, obracím se na Vás jménem Ústřední komise Dějepisné olympiády s nabídkou položit tvůrcům úloh dotaz na odbornou část soutěže, informovat se či přispět námětem, připomínkou. Na Vaše dotazy a příspěvky budeme odpovídat průběžně. Jana Janoušková - tajemnice soutěže. Vložit dotaz 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Původní stránky najdete na http://vtp.talentovani.cz/dejepisna-olympiada

Upozornění

Po dobu vypracovávání úloh důrazně nedoporučujeme, aby soutěžící měli při sobě mobilní telefony! Pro všechna postupová kola radíme následující opatření: Před zahájením soutěže si žáci zalepí své mobily do rozdaných obálek, podepíší si je a odloží na katedru. Předejde se tím možnosti záměny telefonů či poškození.   

Ústřední kolo: Soutěžící, který se ÚK DěO nezúčastní v plném časovém i programovém rozsahu, se nebude moci umístit na některém z laureátských míst.

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
NPI ČR
Mgr. Jana Janoušková
Senovážné nám. 25
11000 Praha
Tel.: 222122211