Dějepisná olympiáda

ŠKOLNÍ ROK 2023/24
Pořadatelem ústředního kola je FF UHK, Katedra pomocných věd historických a archivnictví. Pořadatel připravuje zadání testů nižších kol (školní, okresní a krajská kola soutěže), které předává krajským garantům soutěže. Dále poskytuje metodickou podporu pořadatelům nižších kol.
Dějepisná olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a je organizována ve dvou kategoriích; ve čtyřech soutěžních kolech. Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností.

Propozice pro školní rok 2023/24.
Termíny jednotlivých kol v šk. roce 2023/24:
Školní kola: 27. 11. -1. 12. 2023
Okresní kola: 15. 1. - 19. 1. 2024
Krajská kola: 8. 4. -10. 4. 2024
Ústřední kolo: 9. 6. - 13. 6. 2024
Zadání a řešení úloh školního, okresního a krajského kola najdete ve složce Aktuální ročník v souladu s daty uvedenými v propozicích soutěže.

Podmínkou účasti v ústředním kole je vypracování písemné práce a její prezentace:
Zadání písemné práce pro ústřední kolo I. kategorie
Zadání písemné práce pro ústřední kolo II. kategorie

Organizační informace o konání a pořádání školních, okresních a krajských kol soutěže poskytují krajští garanti soutěže, jejichž seznam je v propozicích soutěže.

Kontakty na pořadatele ústředního kola:
Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D., hlavní garant soutěže: jindrich.kolda@uhk.cz
Mgr. Martina Bolom-Kotari, tajemnice ústředního kola: martina.kotari@uhk.cz


Organizační řád DěO Nový organizační řád nabyl účinnosti dnem 18. listopadu 2019.

Upozornění: Po dobu vypracovávání úloh nesmí mít soutěžící u sebe mobilní telefony.

 

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta
Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D.
nám. Svobody 331
500 02 Hradec Králové 3

Úlohy

  • Požadavky na písemnou práci 2023-2024 kategorie 1 (1).pdf
  • Požadavky na písemnou práci 2023-2024 kategorie 2 (1).pdf