Dějepisná olympiáda

ŠKOLNÍ ROK 2023/24
Pořadatelem ústředního kola je FF UHK, Katedra pomocných věd historických a archivnictví. Pořadatel připravuje zadání testů nižších kol (školní, okresní a krajská kola soutěže), které předává krajským garantům soutěže. Dále poskytuje metodickou podporu pořadatelům nižších kol.
Dějepisná olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a je organizována ve dvou kategoriích; ve čtyřech soutěžních kolech. Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností.

 NOVÉ! Propozice pro školní rok 2023/24.

Termíny jednotlivých kol v šk. roce 2023/24:
Školní kola: 27. 11. -1. 12. 2023
Okresní kola: 15. 1. - 19. 1. 2024
Krajská kola: 8. 4. -10. 4. 2024
Ústřední kolo: 9. 6. - 13. 6. 2024
Zadání a řešení úloh školního, okresního a krajského kola najdete ve složce Aktuální ročník v souladu s daty uvedenými v propozicích soutěže.

Řešení školního kola kat. I

Řešení školního kola kat. II

Podmínkou účasti v ústředním kole je vypracování písemné práce a její prezentace:
Zadání písemné práce pro ústřední kolo I. kategorie
Zadání písemné práce pro ústřední kolo II. kategorie

Organizační informace o konání a pořádání školních, okresních a krajských kol soutěže poskytují krajští garanti soutěže

Kontakty na pořadatele ústředního kola:
Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D., hlavní garant soutěže: jindrich.kolda@uhk.cz
Mgr. Martina Bolom-Kotari, tajemnice ústředního kola: martina.kotari@uhk.cz


Nový organizační řád z října 2023  Organizační řád DěO    

Upozornění: Po dobu vypracovávání úloh nesmí mít soutěžící u sebe mobilní telefony.

 

Propozice

  • Jak pracovat s rozhovorem pametnika.docx
  • OKRESNÍ KOORDINÁTOŘI DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY 23.docx
  • 52.r.DěOpropozice2022-oprava adresy PCE.docx

Výsledky

Úlohy

Úlohy