Soutěže

Soutěže a přehlídky jsou považovány za jeden z hlavních nástrojů ve vzdělávacím systému, podle kterých je možné identifikovat nadané dítě (žáka) - v různých oborech, věkových skupinách, profesích apod. K tomuto účelu už více jak šest desítek let existuje v základních a středních školách systém soutěží.

MŠMT každoročně zveřejňuje ve věstníku MŠMT seznam cca 150 celostátních soutěží, které jsou rozděleny na tři typy:

skupina soutěží vyhlašovaných MŠMT - typ - A (cca 30 - 40 soutěží)
skupina soutěží spoluvyhlašovaných MŠMT - typ - B (cca 70 - 80 soutěží)
skupina soutěží doporučených školám k účasti - typ - C (cca 40 - 50 soutěží)

Sponzoři a partneři soutěží

Red Hat
DPS
CW
IDG
HD WORLD
CZNIC
SecurityWorld
OXFORD
Intel
ČNS
ČSVTS
Otevřená věda
ZfA

Soutěže vyhlašované MŠMT a neorganizované NPI ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje či spoluvyhlašuje, případně doporučuje k účasti tyto soutěže, které neorganizuje NPI ČR. Níže je výběr několika soutěží, jejich úplný výčet pro každý ročník lze nalézt v každoročně vydávaném věstníku na stránkách MŠMT.