Obecné informace k soutěžím

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Informativní seznam soutěží a přehlídek pro daný školní rok. V Informativním seznamu soutěží a přehlídek naleznete základní informace a kontakty na jejich organizátory. 
Nižší soutěžní kola řeší krajští garanti soutěží, případně Vám informace podá pracovník, který má na příslušném KÚ v gesci soutěže, viz Adresář garantů KÚ pro šk. rok 2023/24
Harmonogram soutěží 2023/24 - změna ŠK DeO, KK PMG
Organizace školního roku 2023/24
Termíny společné části MZ
Soubor pedagogicko-organizačních informací šk. rok 2023/24

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
NPI ČR
Ing. Jana Ševcová
Senovážné náměstí 25
110 00 PRAHA 1
Tel.: 603860963