Obecné informace k soutěžím

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Informativní seznam soutěží a přehlídek pro daný školní rok. V Informativním seznamu soutěží a přehlídek naleznete základní informace a kontakty na jejich organizátory. 
Nižší soutěžní kola řeší krajští garanti soutěží, případně Vám informace podá pracovník, který má na příslušném KÚ v gesci soutěže, viz NOVÉ ! Adresář garantů KÚ pro šk. rok 2023/24 - změna kontaktu na OLK, změna Vysočina
Harmonogram soutěží 2023/24 - změna ŠK DeO, KK PMG
Organizace školního roku 2023/24
Termíny společné části MZ

Na webových stránkách MŠMT https://www.msmt.cz/mladez/aktuality jsou zveřejněny výzvy na podporu soutěží a nestátních neziskových organizací. 

Archiv

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012