Soutěž v jazyce španělském

Zařazení žáků do jednotlivých kategorií upravují Propozice.
Soutěžní kategorie, pro které se soutěž v jazyce španělském koná, jsou tyto:

KATEGORIE SŠ I (do 3 let studia španělštiny a do úrovně nejvýše B1)

TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE (v předpokládané úrovni příslušné kategorie)

koníčky, zájmy, rodina, bydlení a domácnost, město a venkov, krajina, trávení volného času, dovolená, cestování, svátky a tradice, obchody a nakupování, služby, doprava, kultura, návštěva kina a divadla, nemoci a návštěva u lékaře, jídlo, návštěva v restauraci, jednoduché recepty, práce a pracovní profese, škola a výuka, vybavení školy a učebny, sport a životní styl, příroda a životní prostředí, média

REÁLIE ZEMÍ STUDOVANÉHO JAZYKA (v předpokládané úrovni příslušné kategorie)

geografické zařazení a stručný popis, významné události z historie, významné osobnosti, životní styl a tradice zemí dané jazykové oblasti v porovnání s Českou republikou, kultura, umění a sport, základní přehled o významných literárních dílech

KATEGORIE SŠ II (více než 3 roky studia španělštiny, úroveň B2)

TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE (v předpokládané úrovni příslušné kategorie)

tematické okruhy kategorie SŠ I rozšířené o:

vlastní světonázor, společenské vztahy, společnost, politika a politické strany, státní správa a úřady, ekonomika, vzdělávání a školský systém, debaty a diskuse, příroda a krajina, ekologie a ochrana životního prostředí, globální problémy, věda a technika, umění a umělecké předměty, vybavení pro sport a zábavu, gastronomie,

REÁLIE ZEMÍ STUDOVANÉHO JAZYKA (v předpokládané úrovni příslušné kategorie)

reálie kategorie SŠ I rozšířené o:

politické a ekonomické a společenské postavení ve světě (stručná charakteristika politické situace, ekonomiky, společnosti a kultury zemí dané jazykové oblasti), vztahy zemí dané jazykové oblasti s Českou republikou, literatura (významná díla a autoři), významné osobnosti vědy, techniky, sportu a umění, běžný život a tradice (rodina, vzdělávání, národní záliby a zvláštnosti), jazykové zvláštnosti a odlišnosti, média a jejich účinky na jednotlivce a společnost (tisk, rozhlas, film, internet), zásadní aktuální události veřejného dění.

KATEGORIE SŠ III (úroveň C1 a vyšší)

TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE (v předpokládané úrovni příslušné kategorie)

charakterové vlastnosti, koníčky, zájmy, názory a postoje, náboženství; běh života, rodina, společenské vztahy, domov, vybavení domácnosti; dovolená, zdraví, stravování, životní styl, styl oblékání; typy škol, škola a její vybavení, školní předměty, průběh vyučování, osobnost učitele, hodnocení prospěchu, zkoušky, certifikáty, vědecké společnosti a kluby; veřejné instituce, služby, obchody, politické strany, volby, veřejná jednání a vystoupení, soutěže, státní správa, poštovní, bankovní a dopravní služby, cestování; firmy, průmysl, zemědělství, doprava; zaměstnanost, různé druhy profesí, pracovní události, přijímací řízení, pracovní smlouva, popis práce, bezpečnost práce, stroje a nástroje, pracovní postupy, návody; příroda, počasí, životní prostředí, život na venkově a ve městě; věda a technika, divadlo a kino, hudba a koncerty, architektura, malířství, sochařství, literatura, tradice, sporty a sportovní hry, společenské akce a hry, média, pokrok ve společnosti, problémy současné společnosti.

REÁLIE ZEMÍ STUDOVANÉHO JAZYKA (v předpokládané úrovni příslušné kategorie)

geografické, historické, politické, ekonomické a kulturní postavení země ve světě; vztahy s ČR a EU; významné osobnosti, jejich úspěchy a přínos; historické i současné události většího významu, místa turistického zájmu; vzdělávání, věda, technika, sport, příroda, umění; národní záliby a specifika, jazykové zvláštnosti a odlišnosti; literatura – beletrie psaná současným moderním jazykem.

Výsledková listina 2021

Vzor přihlášky do okresních a krajských kol

Propozice SCJ - tabulka termínů postupových kol má informativní charakter. V případě nejasností se informujte u tajemnice soutěže.

Organizační řád soutěží v cizích jazycích

Partner Soutěže v jazyce španělském

Institut Cervantes

Adresa:                           
Institut Cervantes
Na Rybníčku 536/6
120 00 Praha 2
Tel.: +420 221 595 211
Fax: +420 221 595 299
e-mail: cenpra@cervantes.es

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
NPI ČR
Mgr. Barbora Šteflová
Senovážné nám. 25
11000 Praha 1
Tel.: 775878691
Tel.: 222122215

Propozice