Soutěž v jazyce španělském

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Na základě dohody ze dne 14. června 2022 mezi Národním pedagogickým institutem ČR a Gymnáziem Hladnov a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Ostrava, p. o. došlo k předání soutěže ve španělském jazyce novému organizátorovi, kterým se stalo Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava p. o.

Nový organizátor soutěže garantuje realizaci ústředního kola konverzační soutěže.Dotazy ohledně nižších kol soutěže řeší krajský garant viz adresář garantů.


Garant ústředního kola:
PaedDr. Ivana Freitagová, vedoucí bilingvní sekce.
e-mail:ivana.freitagova@seznam.cz

Webové stránky soutěže www.talentovani.cz slouží jako archiv.

Krajská kola soutěže se budou konat v průběhu března 2023. Forma konání záleží na organizátorovi soutěže.

Ústřední kolo se bude konat v dubnu 2023 a uskuteční se on-line formou.

Soutěžní kategorie v jazyce španělském

Doporučený obsah soutěží

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu