Soutěž v jazyce španělském

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Na základě dohody ze dne 14. června 2022 mezi Národním pedagogickým institutem ČR a Gymnáziem Hladnov a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Ostrava, p. o. došlo k předání soutěže ve španělském jazyce novému organizátorovi, kterým se stalo Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava p. o.

Nový organizátor soutěže garantuje realizaci ústředního kola konverzační soutěže.Dotazy ohledně nižších kol soutěže řeší krajský garant viz adresář garantů.

 PROPOZICE ŠPANĚLSKÝ JAZYK, ŠK. ROK 2022/23


Garant ústředního kola:
PaedDr. Ivana Freitagová, vedoucí bilingvní sekce.
e-mail:ivana.freitagova@seznam.cz

Webové stránky soutěže www.talentovani.cz slouží jako archiv.

Krajská kola soutěže se budou konat v průběhu března 2023. Forma konání záleží na organizátorovi soutěže.

Ústřední kolo se bude konat v dubnu 2023 a uskuteční se on-line formou.

Soutěžní kategorie v jazyce španělském

Doporučený obsah soutěží

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu