Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce bude probíhat ve školním roce 2021-2022. Z důvodu reorganizace bude termín školních kol přesunut na rok 2022. Bližší informace sdělíme začátkem prosince.

Zpráva z finále OČJ 2021

Jak pracovat s Učebnou Google a Google Meet

Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu.

Na odborném zajištění se podílí vybraní jazykoví odborníci, experti z vysokých škol a dalších specializovaných pracovišť, kteří vytváří další zázemí pro odbornou obec češtinářů i širší kulturní veřejnost. Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně v časovém rozpětí - gramatika do 60 minut, sloh do 60 minut, utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže.

OČJ je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. OČJ je postupovou soutěží, skládá se z několika soutěžních kol (školní, okresní, krajské a ústřední). Soutěž se člení podle kategorií:

  •  I.  kategoriepro 8.-9. ročníky ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  •  II. kategoriepro 1.-4. ročníky SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

V případě elektronického zadávání soutěžních úloh je test přizpůsobený distanční formě soutěže. Pracovníci krajských úřadů předají zadání úloh organizátorům jednotlivých postupových kol a ti zorganizují konání on-line. Prostředky SW nejsou centrálně řízené. Organizátor daného postupového kola sdělí soutěžícím jednotný termín konání – datum a čas předání úloh, vypracování, čas ukončení a odeslání hodnotiteli. Hodnocení, určení jednoznačného pořadí a předání seznamu žáků navržených k postupu do vyššího postupového kola se bude řídit obecnými pravidly organizace soutěže. 

Doporučení na realizaci soutěžních otázek v distanční formě pomocí dostupných nástrojů

Výsledková listina - vzor

Anketa

Vážení učitelé českého jazyka,                                                                                       

obracíme se na Vás jménem Ústřední komise Olympiády v českém jazyce s žádostí o přispění nápadem či námětem, jenž by se podle Vašeho mínění mohl stát vhodným podkladem pro zadání úkolu soutěže. Za Vaše podněty a návrhy předem děkujeme. Vložit námět

Upozornění

Po dobu vypracovávání úloh důrazně nedoporučujeme, aby soutěžící měli při sobě mobilní telefony! Pro všechna postupová kola radíme následující opatření: Před zahájením soutěže si žáci zalepí své mobily do rozdaných obálek, podepíší si je a odloží na katedru. Předejde se tím možnosti záměny telefonů či poškození.   

Zprávu o průběhu a výsledcích ročníků OČJ vč. odpovědí na hodnocení soutěže krajskými koordinátory naleznete v druhém čísle časopisu Český jazyk a literatura, které vychází vždy na přelomu listopadu a prosince. Nakladatelství Fraus, http://ceskyjazykaliteratura.cz

Ústřední kolo: Soutěžící, který se ÚK OČJ nezúčastní v plném časovém i programovém rozsahu, se nebude moci umístit na některém z laureátských míst.

Ukázky úloh z minulých ročníků najdete na starých stránkách OČJ.

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu