Olympiáda v českém jazyce

Na základě dohody ze dne 28. července 2022 mezi Národním pedagogickým institutem ČR a Vysokou školou ekonomickou v Praze, Fakultou mezinárodních vztahů a Klubem OČj, z. s. došlo k předání soutěže Olympiáda v českém jazyce novému organizátorovi, kterým se stala Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů a Klub OČj, z. s. Nový organizátor soutěže garantuje realizaci ústředního kola soutěže a poskytuje metodickou podporu nižších kol (školní, okresní a krajská kola soutěže).

Informace o soutěži naleznete na nových webových stránkách soutěže 

Kontakt na nového organizátora:
Mgr. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.
petr.stepanek@vse.cz

OČJ je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně.OČJ je postupovou soutěží, skládá se z několika soutěžních kol (školní, okresní, krajské a ústřední). Soutěž se člení podle kategorií:

  • I. kategorie pro 8.-9. ročníky ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  • II. kategorie pro 1.-4. ročníky SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 

Aktuální ročník

Archiv

Obecné dokumenty

Kontakt

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
Mgr. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
E-mail: ocj@vse.cz