Olympiáda v českém jazyce

Tajemnice soutěže: PhDr. Michaela Tužilová, michaela.tuzilova@npi.cz, tel. 733 125 967.

Ústřední kolo soutěže proběhne v termínu 19. - 24. 6. 2022 v Želivě, přihlašování je otevřeno na odkaze Přihlášky (talentovani.cz).

Do ústředního kola postupují z každého kraje žáci, kteří se umístili na 1. a 2. místě v každé kategorii.

Účastníci budou odjíždět společně autobusy z Prahy a Olomouce, na místě budou mít vše plně hrazeno - ubytování, stravování, program, pedagogický doprovod.

Upozorňujeme, že pro nezletilé účastníky je podmínkou účasti plný pobyt, pozdní příjezdy nebo předčasné odjezdy nejsou možné. 

Pro zletilé účastníky tato podmínka neplatí, ovšem upozorňujeme na propozice, ve kterých je uvedeno: "Soutěžící, který se ÚK OČJ nezúčastní v plném časovém i programovém rozsahu, se nebude moci umístit na některém z laureátských míst."

Propozice 48. ročníku, šk. rok 2021/22 změna OLK -  paní Jitka Kalasová, Active – SVČ Žďár nad Sázavou, kalasova@activezdar.cz.

Změna:

krajský organizátor v Jihočeském kraji

Mgr. Aleš Michna

michna@ddmcb.cz

tel.: +420 386 447 311

mobil: +420 734 153 919

 

krajský organizátor v Olomouckém kraji:

Bc. Romana Fedurcová

+420 585 508 661

r.fedurcova@olkraj.cz

 

 

V případě nejasností prosím detailně prostudujte propozice a pokud nenaleznete odpověď na svůj dotaz, kontaktujte tajemnici soutěže.

OČJ je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně.OČJ je postupovou soutěží, skládá se z několika soutěžních kol (školní, okresní, krajské a ústřední). Soutěž se člení podle kategorií:

  • I. kategorie pro 8.-9. ročníky ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  • II. kategorie pro 1.-4. ročníky SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně v časovém rozpětí - gramatika do 60 minut, sloh do 60 minut, utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. Soutěžící, který se ústředního kola nezúčastní v plném časovém i programovém rozsahu, se nebude moci umístit na některém z laureátských míst.

 

 

 

 

Výsledková listina - vzor

Výsledky

Propozice