Frankofonie

Soutěž Frankofonie je pořádána pro žáky učící se francouzský jazyk v základních a středních školách v České republice s cílem podpořit jejich znalosti o historii, geografii, kultuře a umění frankofonních zemí a jejich vzájemných vazbách. Soutěž společně pořádají Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Francouzský institut v Praze, Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR, velvyslanectví frankofonních zemí v ČR a Národní institut pro další vzdělávání v rámci Dnů Frankofonie.  

Tematické zaměření soutěže:

Mezinárodní organizace Frankofonie (OIF) v Paříži vyhlašuje každoročně deset výrazů používaných v jednotlivých frankofonních zemích, které vytvářejí základ tematického zaměření příslušného ročníku soutěže. Pro rok 2020 byly vyhlášeny výrazy, jež spojuje tematika vody:

aquarelle (nom), à vau-l'eau (adv.), engloutir (v.), fluide (adj.), mangrove (nom), oasis (nom), ondée (nom), plouf (interj.), ruisseler (v.), spitant / spittant (adj.)

Seznam výrazů včetně jejich definic bude zveřejněn na stránkách MZV, MŠMT, IFP a na odkazu níže:

http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/la-thematique-et-les-dix-mots-au-fil-de-leau

Propozice pro školní rok 2019/2020.

Přihláška do soutěže Frankofonie 2020 je otevřena!

Přihláška pro základní školy

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhy9-nrtyfI30trgkkBYRt4-_A8WkdZj5ncBShLSgr0LxFag/viewform

Přihláška pro střední školy

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7k1t6B_6omSQXq7Xr_hzkBbvXPfHizQ9Yln84oLkUJfRVlg/viewform

 Výtvarné práce a videa zaslaná do soutěže Frankofonie 2020 byly posouzeny odbornou hodnotící komisí dne 6. března 2020. Komise navrhla k ocenění 13 výtvarných prací v kategorii ZŠ a 5 videí v kategorii SŠ. Všichni úspěšní autoři byli pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže na Ministerstvu zahraničních věcí dne 20. března. Vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a následně MŠMT byl tento termín zrušen. Informace byla zaslána všem žákům, jejich rodičům a učitelům. Náhradní termín slavnostního vyhlášení výsledků bude stanoven podle vývoje stávající situace. Včas vás o něm budeme informovat.

Výsledky soutěže Frankofonie 2019 jsou uvedené v ARCHIVU níže.

 
Vítězná videa:
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
NPI ČR
Ing. Miroslava Fatková
Senovážné nám. 25
11000 Praha

Přihlášky