Finanční zdroje pro školy organizace

Zdroje využitelné pro podporu nadání.

Nalezené zdroje pro školy a organizace

Nadace Jablotron

Mateřská škola, Základní škola, Gymnázia, Střední škola, Vědecké, Nestátní nezisková organizace, http://www.nadacejablotron.cz/podporujeme/podpora-vzdelavani--vedy-a-vyzkumu
Nadace podporuje vzdělávací aktivity zejména v přírodních vědách v Libereckém kraji. 

Pregraduální vzdělávání II

Cíle výzvy jsou mimo jiné: kvalitnější příprava budoucích učitelů a podpora koncepční proměny jejich přípravného vzdělávání, rozvoj kompetencí vysokoškolských pedagogů a učitelů spolupracujících škol, kteří se podílejí na výuce budoucích učitelů, pod...

OP VVV Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Cílem výzvy je podpořit rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží prostřednictvím neformálního vzdělávání. Výzva umožní pedagogům a pracovníkům neformálního vzdělávání rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem práce....

Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR

Cíle šablony jsou mimo jiné: Zavedení a podpora nových metod ve výuce, Větší propojení teorie s praxí - spolupráce škol a zaměstnavatelů

Šablony pro SŠ a VOŠ II - VRR

Výzva podporuje mimo jiné zavedení a podporu nových metod ve výuce a větší propojení teorie s praxí - spolupráci škol a zaměstnavatelů.

Výzva pro vysoké školy II. z OP VVV

Cílem ESF výzvy pro vysoké školy II je podpořit vysoké školy, které chtějí zvýšit kvalitu a profilaci svých vzdělávacích aktivit, zavádět praxi do studijních programů, snížit studijní neúspěšnost studentů a zvýšit počet studentů vysokých škol se spec...

Program podpory nadaných žáků ZŠ a SŠ

Vysoká škola, Vědecké, Středisko volného času, Nestátní nezisková organizace, Zaměstnavatel, Ostatní, http://www.msmt.cz/file/48507/
Program podporuje vytváření inovativních aktivit mimo výuku na ZŠ a SŠ.

Zveřejněna výzva k Šablonám II. mimo hl. m. Praha

Druhá vlna šablon pro základní a mateřské školy a SVČ

Zveřejněna výzva k Šablonám II. pro hl. m. Praha

Mateřská škola, Základní škola, Gymnázia, Střední škola, Středisko volného času, Nestátní nezisková organizace, Vyšší odborná škola, https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-064-sablony-ii-pro-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm
Je určena MŠ, ZŠ, ŠK/ŠD, SVČ a ZUŠ a výrazně akceptuje problematiku rozvoje nadání ve škole či ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání.

Výzva s názvem: Implementace krajských akčních plánů I

Mateřská škola, Základní škola, Gymnázia, Střední škola, Vědecké, Středisko volného času, Nestátní nezisková organizace, Vyšší odborná škola, http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-034-implementace-krajskych-akcnich-planu-i-2
Oprávněnými žadateli jsou kraje, které budou spolupracovat i s ostatními aktéry ve vzdělávání na území daného kraje. Projekty slouží k naplňování schváleného krajského akčního plánu. Výzva nabízí aktivity, které cílí na nadané a mimořádně nadané dět...