Nadace Jablotron

  • Mateřská škola

  • Základní škola

  • Gymnázia

  • Střední škola

  • Nestátní nezisková organizace

  • Vědecké

Nadace podporuje vzdělávací aktivity zejména v přírodních vědách v Libereckém kraji. 

Z webu nadace:

Jsme si dobře vědomi toho, že kvalitní vzdělávání, věda a výzkum přímo ovlivňují budoucí prosperitu nás všech. A jelikož obzory státní správy či našich volených zástupců jsou často omezené jen na několik let, chceme záměrně přispívat k dlouhodobým hodnotám a rozvíjet potenciál především u dětí a jejich učitelů.

Jako technologická firma chceme klást důraz na přírodovědné a technické obory, jejichž důležitost pro naše životy se stále ještě dostatečně neodráží v zájmu rodičů a vzdělavatelů. Za důležitou však považujeme též výchovu ke společenské odpovědnosti a morálce.

Kontaktní osoba