Soutěž v programování

Soutěž je určena žákům základních a středních škol. Žáci mohou soutěžit v následujících kategoriích: Programování mládež, Programování žáci a Programování mikrořadičů. Soutěžní kategorie v daném školním roce upřesňují propozice. Úlohy do krajského a ústředního kola zpracovává ústřední porota a zadání úloh jsou jednotná pro celou ČR. Zájemci o soutěž se mohou přihlásit buď přímo u krajských garantů soutěže adresář naleznete v propozicích soutěže nebo u svého učitele informatiky.
ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Soutěžní kategorie:
Programování kategorie žáci
Programování kategorie mládež
Programovací jazyky: pro kategorii programování žáci a mládež není výběr programovacího jazyka nijak omezen
Programování mikrořadičů - povolení užití Webu při řešení úloh je na úvaze organizátora. Soutěžící, ale nesmí aktivně používat chat.

Propozice na školní rok 2022/23

Stránky Stanice techniků Vyšehrad (STV) slouží jako archiv soutěže.

     

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
Národní pedagogický institut České republiky
Ing. Jana Ševcová
Senovážné nám. 25
110 00 Praha
Tel.: 603860963
Tel.: 222122214