Soutěž v programování

V souvislosti s dopisem náměstka MŠMT pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže ze dne 13. 3. 2020 se krajská kola a následně i Ústřední kolo soutěže pro školní rok 2019/2020 ruší.

Pedagogům, krajským garantům a ústřední porotě děkuji za dosavadní spolupráci.

Soutěž je určena žákům základních a středních škol. Žáci mohou soutěžit v následujících kategoriích: Programování mládež, Programování žáci, Programování webu a Programování mikrořadičů. Soutěžní kategorie respektují věk soutěžicích, kategorie mládež je určena pro žáky středních škol, kategorie žáci pro žáky základních škol a žáky odpovídajících ročníků víceleteých gymnázií. Obě věkové kategorie jsou hodnoceny samostatně. Úlohy do krajského a ústředního kola zpracovává ústřední porota a zadání úloh je jednotné pro celou ČR. Zájemci o soutěž se mohou přihlásit buď přímo u krajských garantů soutěže adresář naleznete v propozicích soutěže nebo u svého učitele informatiky.

Další informace můžete též nalézt na stránkách Stanice techniků Vyšehrad (STV) a DDM Praha 2.

 Seznam součástek pro krajské kolo kategorie Programování mikrořadičů

Důležité termíny:
okresní kola: do 31. 3. 2020
krajská kola: 23. – 25. 4. 2020
ústřední kolo: 19. – 21. 6. 2020, Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Hradecká 1249/6

Ústřední kolo 34. ročníku získalo záštity: hejtmana Královéhradeckého kraje, děkana Fakulty informatiky a managementu, Univerzity Hradec Králové a primátora Statutárního města Hradec Králové.

Nový organizační řád soutěže, platný od 1.8.2016 zde
 
 
 Sponzoři soutěže

 Red Hat  DPS  CW  IDG  HD WORLD  SecurityWorld

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
Národní pedagogický institut České republiky
Ing. Jana Ševcová
Senovážné nám. 25
110 00 Praha
Tel.: 603860963
Tel.: 222122214