Informační text NPI Praha_SPN_2023

Informační text NPI Praha_SPN 2023

Systém podpory nadání a péče o nadané

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) jako přímo řízená organizace MŠMT zabezpečuje prostřednictvím krajských koordinátorů podpory nadání podporu školám a školským zařízením v oblasti podpory nadání a péči o nadané/mimořádně nadané děti, žáky, studenty. 

O podporu školám a institucím v krajích se starají krajští koordinátoři podpory nadání, kteří organizují činnost dvou krajských sítí, krajskou síť podpory nadání, která sdružuje organizace zabývající se podporou nadání a krajskou koordinační síť, kde jsou zařazeny instituce, které se podílejí na tvorbě politiky podpory nadání.

Na základě zkušeností NPI ČR, krajského pracoviště Praha a střední Čechy s touto problematikou doporučujeme:

 • Projektové aktivity přinesly další podporu, např. projekt Podpora společného vzdělávání v praxi (APIV B) na webu Zapojme všechny.
 • Řadu informací naleznete také na metodickém portálu RVP.

 
Příklady webinářů k tématu podpory nadání:

  • On-line program Jak systematicky podporovat nadání na škole. Dostupný je na webu v programové nabídce zde  
  • APIV A: Péče o nadání v běžné škole, zde
  • Podpůrná opatření pro nadané a mimořádně nadané žáky, zde
  • Jak pracovat s nadanými žáky (doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.), zde,   k tomu odkaz na prezentaci, zde
  • Výhody a nevýhody online výuky z pohledu nadaných žáků (doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.), odkaz na prezentaci, zde
  • Dyslexie a rozumové nadání – názorně a prakticky (Ing. Dagmar Rýdlová) odkaz na prezentaci a záznam https://webinare.rvp.cz/webinar/597
  • Dyslexie a rozumové nadání (Ing. Dagmar Rýdlová), odkaz na prezentaci a záznam zde
  • Děti s dyslexií a výuka angličtiny na 1. stupni, na 2. stupni (Ing. Dagmar Rýdlová), odkaz na prezentaci a záznam zde

Virtuální hospitace:

  • Virtuální hospitace ZŠ nám. Curieových, Praha – PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová. Ukázka skupinové výuky nadaných a mimořádně nadaných žáků na Základní škole nám. Curieových, Praha 1. Podívejte se, jak se žáci 2. ročníku pod vedením PaedDr. Ivety Stehlíkové Bassyové „poprali“ s projektem na téma Vznik Československa, zde
  • Virtuální hospitace ZŠ Hálkova – Mgr. Lenka Baše. Ukázka skupinové výuky nadaných a mimořádně nadaných žáků a žáků s dvojí výjimečností na Fakultní základní škole Olomouc, Hálkova 4, zde.
  • Virtuální hospitace MŠ Varenská, Ostrava – Mgr. Stanislava Korcová. Cílem videohospitace je ukázat, jakým způsobem lze v mateřské škole pracovat s nadanými a mimořádně nadanými dětmi. Ukázka z Mateřské školy Varenska v Ostravě je zaměřená na podporu rozvoje nadaných dětí. V průběhu dopoledních činností jsou ukázány situace, ve kterých učitelka uplatňuje základní principy práce s nadanými dětmi, zde

Strategické dokumenty, relevantní legislativa:

 • Jak na pedagogickou intervenci po novele Vyhlášky č. 27/2016 Sb., zde
 • Tematická zpráva ČŠI Podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v základních a středních školách zde

Činnost krajské sítě:

 • Zaměřujeme se zejména na podporu škol, na síťování a na rozvíjení synergií 
 • Organizujeme DVPP (aktuálně na základě poptávky z terénu, ideálně na zakázku pro konkrétní sbor/předmětový tým) 
 • Spolupracujeme s Pražským inovačním institutem (analýzy podpory nadání v kraji, realizace konferencí, mezinárodních stáží apod.) a řadou dalších partnerů 
 • Podporujeme realizaci stáží a intervizí za účelem rozvoje systémů podpory nadání na jednotlivých školách 

Aktuální prioritní témata:

 • Identifikace nadání, srov. testování Invenio (doc. Portešová - zde)
 • Komunikace školy s rodiči
 • Propojování formálního a neformálního vzdělávání v souvislosti s podporou nadání
 • Žákovský mentoring
 • Nastavování systémů podpory nadání

Vaše dotazy je připraven zodpovědět krajský koordinátor:

Vytisknout E-mail