Pražská síť podpory nadání

PhDr. Lukáš Borovička Ph.D.

koordinátor podpory

tel: 777472447
tel: 777472447
E-mail: borovicka@nidv.cz
Prioritami pražské krajské sítě podpory nadání pro kalendářní rok 2019 jsou:
a) organizace stáží pro pedagogy (MŠ, ZŠ i SŠ) v rámci sdílení dobré praxe v oblasti podpory nadání
b) vydání metodického materiálu, který komplexně představí zkušenosti jednoho státního gymnázia s podporou nadání
c) mapování systémů podpory nadání na pražských školách (ve spolupráci s projektem SYPO) 

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

NÚV - Sekce pedagogicko-psychologického poradenství

DVPP, metodické vedení, tvorba diagnostických nástrojů

PROTEBE - Vyšehradští včelaříci

poradenství, besedy, přednášky, semináře, exkurze, vědomostní soutěže, setkání v tomto směru talentované mládeže

Mensa; Centrum nadání, o.p.s.

KKS
*

ZŠ nám. Curieových, Praha 1

Člen krajské sítě KKS SIPON
výuka nadaných žáků I. stupně

Mensa gymnázium, o.p.s.

Člen krajské sítě KKS
*

Gymnázium Karla Sladkovského

*

Gymnázium Jana Palacha

*

Německá škola v Praze

*

DDM, Stanice přírodovědců

Člen krajské sítě
*

DDM, Stanice techniků

Člen krajské sítě
*