Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1,2 a 4

  • Poradny

http://www.ppppraha.cz/
Francouzská 56, 101 00 Praha
PhDr. Pavla Picková
Tel.: 267997011
Tel.: 267997011
ppickova@ppppraha.cz
Člen KSPN
Člen KKS
Člen SIPON

JAK SE DO PORADNY OBJEDNAT

  • Požádat o odbornou pomoc při řešení výukových, výchovných či jiných obtíží svého dítěte mohou sami rodiče nebo zákonní zástupci. Nepotřebujete žádné doporučení.
  • Nejrychlejší způsob objednání je prostřednictvím objednacího formuláře (viz. níže). Také se můžete objednat telefonicky - sociální pracovnice s Vámi vyplní objednací lístek (jméno, příjmení a datum narození dítěte, bydliště, škola a třída, důvod vyšetření, telefonní kontakt na rodiče). Objednávka bude předána odbornému pracovníkovi, který se Vám ozve s termínem.
  • Dítě by do poradny měl objednávat rodič či jeho zákonný zástupce a ten by pak také měl dítě k vyšetření doprovodit. V případě, že se rodič nebo zákonný zástupce nemůže ze závažných důvodů dostavit (nemoc, pracovní problémy) a dítě doprovází např. prarodiče, musí tito mít od rodičů jejich písemný souhlas s vyšetřením. Dítě nemůže být bez souhlasu rodičů vyšetřeno. Stejně tak, pokud dítě do poradny doprovází chůva.
  • K návštěvě poradny po projednání s rodiči a s jejich písemným souhlasem může dát podnět i škola (třídní učitel, výchovný poradce), kterou dítě navštěvuje.
  • Z důvodu spolupráce se školou je lepší objednat se do spádové poradny. Pokud má Vaše dítě výukové problémy, může pracovník poradny na Vaši žádost promluvit s paní učitelkou ve škole, podívat se na Vašeho syna či dceru ve třídě při práci. Pokud je dítě mimoobvodní, můžeme na Vaše přání zaslat škole pouze zprávu, ale není možné školu navštívit. Také objednací lhůty u obvodních klientů jsou kratší než u mimoobvodních.