Soutěž v jazyce německém

S ohledem na epidemiologická preventivní opatření ve školství nevyhlásilo MŠMT prozatím soutěže celostátního charakteru. MŠMT kontaktovalo pořadatele soutěží a zjišťovalo možnosti realizovat soutěže za upravených podmínek, např. distanční formou. Na konci září se uskuteční setkání pořadatelů soutěží s epidemiology, po té MŠMT rozhodne, jak budou soutěže v roce 2020/2021 probíhat. V návaznosti na to budou následovat další kroky, o kterých vás budu informovat.

Soutěž v německém jazyce pro žáky základních a středních škol každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Garancí soutěže je pověřen Národní institut pro další vzdělávání, který již tradičně organizuje ústřední kolo ve spolupráci s Goethe-Institutem a die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) v Praze.

Německý jazyk je druhým nejčastěji vyučovaným cizím jazykem v ČR. Mezi žáky základních a středních škol převažuje sice zájem o angličtinu, ale oblíbenost němčiny stále přetrvává a po zavedení druhého povinného jazyka na základních školách počet zájemců o němčinu významně vzrostl. Podle statistických údajů MŠMT se němčinu na úrovni základních i středních škol učí kolem 160 tisíc žáků, proto je i účast v soutěži velmi vysoká.

Žák může soutěžit pouze v jedné kategorii (ZŠ I. A; VG I. B; ZŠ II. A; VG II. B; SŠ III. A), a to buď v kategorii, která odpovídá jeho ročníku, nebo může soutěžit v kategorii vyšší.

Do ústředního kola postupují jen ti nejlepší, tedy vítězové jednotlivých kategorií soutěže z každého kraje ČR. Na poroty, ve kterých jsou zastoupeni rodilí mluvčí a čeští učitelé německého jazyka, čeká každý rok velmi náročná práce. Hodnotí obsah, plynulost mluveného projevu, výslovnost, šíři slovní zásoby, schopnost argumentace, pohotovost reakce na vzniklou situaci a zvládnutí gramatických jevů.Soutěž v jazyce německém je koncipována jako soutěž konverzační. Hodnotí schopnost žáků použít cizí jazyk v komunikaci s rodilými mluvčími a využít jej jako prostředku ke sdílení informací.

Propozice 2019/2020

Informace k ročníku 2019/2020

Organizační řád Soutěže v cizích jazycích

Výsledková listina - vzor

Ukázky úloh z minulých ročníků najdete na starých stránkách SCJ-NJ.

Sponzor soutěže

ZfA

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
NPI ČR
Jana Janoušková
Senovážné nám. 25
11000 Praha
Tel.: 733125978
Tel.: 222122211