Plzeňská síť podpory nadání

RNDr. Zdeňka Chocholoušková Ph.D.

koordinátor podpory nadání

tel: 377473605
tel: 777487779
E-mail: chocholouskova@nidv.cz

Priority pro nejbližší rok:

 • Příprava a realizace krajské konference Den pro nadání.
 • Mapování škol, které se chtějí oblastí podpory nadání a péče o nadané systémově věnovat.
 • Rozšíření sítě spolupracujících subjektů v rámci kraje.
 • Maximální propojení aktivit SPN s kmenovými a projektovými činnostmi NIDV Plzeň.

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

PPP Plzeň - jih

*

Gymnázium J. Š Baara, Domažlice

Člen krajské sítě
*

Radovánek

Člen krajské sítě KKS SIPON
Oblast zájmového a neformálního vzdělávání, organizace kroužků, klubů a výukových programů v oblasti environmentálního vzdělávání, technických dovedností, kreativních a keramických a oblasti přírodních věd. Organizace pobytových, rekreačních a táboro...

Centrum robotiky

Člen krajské sítě SIPON
kroužky pro děti, kurzy pro veřejnost, semináře pro pedagogy, exkurze pro školy, příměstské tábory, vzdělávání interním zaměstnanců a MMP

Středisko služeb školám, Plzeň

Člen krajské sítě
Projekt si klade za cíl systematicky podporovat a rozvíjet znalosti a dovednosti nadaných žáků z Plzeňského kraje v oblastech přírodovědných, společenskovědních, cizojazyčných, uměleckých a řemeslných.

ZČU - Fakulta pedagogická

Člen krajské sítě KKS
V roce 1990 se Pedagogická fakulta stala součástí nově vytvořené Západočeské univerzity. Nyní studuje na FPE kolem 3 000 studentů v mnoha typech studijních programů a oborů. Hlavním cílem a posláním FPE ZČU v Plzni je zabezpečovat kvalitní výchovu a ...

KÚPK

Jedním z orgánů kraje je krajský úřad. Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu nebo zvláštnímu orgánu.

Česká školní inspekce

Česká školní inspekce je organizačně členěna na ústředí se sídlem v Praze a 14 inspektorátů v souladu s krajským uspořádáním České republiky.

Techmania Science centrum

*

Gymnázium Stříbro

Člen krajské sítě
*