Gymnázium J. Š Baara, Domažlice

  • Gymnázia

www.gymdom.cz
Pivovarská 323, 344 01 Domažlice
Mgr. Jaroslava Vecková, Mgr. Jana Štenglová
Tel.: 379414211
Tel.: 379414211
www.gymdom.cz
Člen KSPN

Ve spolupráci s PPP v Domažlicích organizujeme screening a následnou diagnostiku nadaných dětí. Díky tomu jsme mimo jiné měli možnost pro mimořádně nadané děti nakoupit nadstandartní pomůcky. Vytipování nadaných však probíhá i prostřednictvím jednotlivých učitelů.

Gymnázium spolupracuje s vysokými školami (PřF UK, FAV, FEL), které umožňují našim studentům konzultace, popř. práci na vlastním výzkumu.

 V některých předmětech postupně zavádíme rozdělení do skupin dle úrovně (ve vyšších ročnících), aby nadaní žáci měli možnost se více rozvíjet. Chystáme pro žáky možnost účastnit se výuky některých předmětů ve vyšším ročníku. Žáci jsou podporováni při účasti v soutěžích a také při samostatné práci (seminární práce, SOČ). Naši studenti se též účastní oborových kempů organizovaných v rámci Podpory nadání.