Soutěž v jazyce francouzském

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Novým garantem soutěže se stala Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, Katedra slovanských jazyků. 

Informace na nových webových stránkách soutěže

PROPOZICE SCJ

Kontakt na nového garanta ústředního kola:
PhDr. Martin Filip, Ph.D.
martin.filip@vse.cz
Termíny jednotlivých kol:
Školní kolo: únor 2023
Krajské kolo: duben 2023, termín bude upřesněn
Ústřední kolo: 29. 5. - 9. 6. 2023

Dotazy ohledně nižších kol soutěže řeší krajský garant viz adresář garantů

Organizační řád soutěží v cizích jazycích

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu