Soutěž v jazyce francouzském

Novým garantem soutěže se stala Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, Katedra slovanských jazyků. 

Informace na nových webových stránkách soutěže

Kontakt na nového garanta ústředního kola:
PhDr. Martin Filip, Ph.D.
martin.filip@vse.cz

Organizační řád soutěží v cizích jazycích

Aktuální ročník

Archiv

Obecné dokumenty

Kontakt