Síť podpory nadání Vysočina

PaedDr. Dagmar Nejedlá

koordinátor podpory nadání

tel: 605992801
tel: 605992801
E-mail: dagmar.nejedla@npi.cz

*

Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová

koordinátor podpory nadání

tel: 778765477
tel: 778765477
E-mail: bohumila.kobrlova@npi.cz
 • mapování škol, které se chtějí oblastí podpory nadání a péče o nadané systémově věnovat
 • rozšíření sítě spolupracujících subjektů v rámci kraje
 • adresná podpora školám

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace

Člen krajské sítě KKS
Je školské zařízení pro zájmové vzdělávání se sídlem v Jihlavě.

Gymnázium Jihlava

Člen krajské sítě KKS
vzdělávání středoškolských studentů, semináře a organizace krajských kol olympiád, přednášková činnost, práce v přírodovědné laboratoři.

Česká školní inspekce

Česká školní inspekce zpracovává koncepční záměry inspekční činnosti a systémy hodnocení vzdělávací soustavy.

Gymnázium Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod www.ghb.cz
Člen krajské sítě KKS SIPON
Podpora nadaných žáků školy, spolupráce s Mensou, organizace krajského kola logické a biologické olympiády, zájmové kroužky pro žáky i veřejnost, činnost badatelského centra. Pro humanitně orientované žáky je v nabídce dramatický kroužek či umělecký ...

ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem

Bystřice nad Pernštejnem www.zusbnp.cz
Člen krajské sítě KKS
Základní umělecká škola v Bystřici nad Pernštejnem poskytuje základní hudební a výtvarné vzdělání pro budoucí studenty středních i vysokých škol umělecky a pedagogicky zaměřených, pro budoucí studenty konzervatoří, fakult výtvarného umění, architektu...

MŠ Mozaika, příspěvková organizace

Člen krajské sítě KKS
MŠ Mozaika Jihlava je instituce sdružující 17 mateřských škol

Krajský šachový svaz Vysočina

Člen krajské sítě
Zřizujeme Šachové centrum talentované mládeže v Kraji Vysočina, které pečuje o šachové talenty v Kraji Vysočina.

Chaloupky o.p.s.

Člen krajské sítě KKS
- soutěže (ekologická olympiáda, zlatý list) - ekologické výukové programy (denní i pobytové) - ochranářské tábory, řemeslné tábory - DVPP, specializační studium koordinátorů EVVO - Publikační činnost Otevíráme dětem, mládeži i dospělým tajemstv...

Alternátor - ekotechnické centrum Třebíč

Člen krajské sítě
Ekotechnické centrum Alternátor je jediné science centrum na Vysočině. Sídlí v areálu bývalé Baťovy továrny v Třebíči-Borovině a kromě expozic věnovaných zejména energii a jejímu využití jsou jeho prostory věnovány i historii výroby obuvi a ponožek v...

Kindergarten At The Castle – MŠ Na Hradě

Člen krajské sítě KKS
Anglicko-česká mateřská škola v Třebíči.