Síť podpory nadání Vysočina

PaedDr. Dagmar Nejedlá

koordinátor podpory nadání

tel: 605992801
tel: 605992801
E-mail: dagmar.nejedla@npi.cz

*

Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová

koordinátor podpory nadání

tel: 778765477
tel: 778765477
E-mail: bohumila.kobrlova@npi.cz
 • mapování škol, které se chtějí oblastí podpory nadání a péče o nadané systémově věnovat
 • rozšíření sítě spolupracujících subjektů v rámci kraje
 • adresná podpora školám

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

ZOO Jihlava, příspěvková organizace

Člen krajské sítě KKS
výukové programy pro školy, soutěže, zájmové útvary, akce pro veřejnost, příměstské tábory.

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava

Člen krajské sítě KKS
Jsme Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace, nezbytnou součástí naší školy je speciálně pedagogické centrum (SPC), které pečuje o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina

diagnostika nadaných spolupráce se školami při vzdělávání nadaných žáků vzdělávání učitelů v problematice nadaných informace o akcích a příležitostech metodická činnosti pro ostatní PPP v kraji

ZŠ T. G. Masaryka Moravské Budějovice

Moravské Budějovice http://www.zsmb.cz/
Člen krajské sítě
Škola nabízí badatelské a ekologické aktivity, obohacovanou výuku, projekty a další.

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina

Člen krajské sítě KKS
Jednou z našich hlavních činností je propagace volnočasových aktivit – především pravidelné zájmové činnosti mezi širkou veřejností. Pravidlená zájmová činnost je velmi významná při výchově dětí a mládeže. Snažíme se proto významnou měrou přispět k p...

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Člen krajské sítě
Oblastní galerie Vysočiny usiluje o to být živou multifunkční institucí, aktivní součástí aktuálního kulturního dění, zázemím pro jeho podporu, rozvoj a reflexi. Příjemným místem, kde široká škála návštěvníků od nejmenších až po ty dříve naroze...

Centrum dokumentárního filmu

Člen krajské sítě
Centrum dokumentárního filmu (CDF) je jedinečná instituce pro vzdělávání i sebevzdělávání prostřednictvím filmu v rámci České republiky a sídlí v jihlavském kině Dukla.

8smička Humpolec

Člen krajské sítě
Umění se odstěhovalo do Humpolce! Humpolecká zóna 8smička se snaží stírat rozdíly mezi centrem a periferií.

Krajský úřad Vysočina

Člen krajské sítě KKS
Krajský úřed Vysočina