ZOO Jihlava, příspěvková organizace

  • Ostatní

http://zoojihlava.cz
Březinovy sady 10, 586 01 Jihlava
Mgr. Pavla Jarošová
Tel.: 567573733
Tel.: 567573733
jarosova@zoojihlava.cz
Člen KSPN
Člen KKS

Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: žáci ZŠ a SŠ Rozsah působnosti: místní, regionální, krajský Typ talentcentra: vzdělávací Zaměření oborové: přírodní vědy Podrobný popis činnosti Podrobný popis činnosti a aktivit Vzdělávací centrum PodpoVRCH je součástí Zoo Jihlava již 5 let.  Realizuje výukové programy pro školy,  volnočasové zájmové útvary- kroužek chovatelský a přírodovědný, soutěž pro školy z oblasti ochrany přírody, akce pro veřejnost se zaměřením na přírodní vědy     Probíhá zde podpora zájmu o přírodní vědy u dětí, které se se školami účastní výukových programů (cca 8000 dětí za rok). Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra Mgr. Pavla Jarošová Mgr. Radka Vaňková Bc. Olena Kotíková   Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit Mgr. Pavla Jarošová - aprobovaný pedagog (Bi+M+IT), dlouholetá praxe ve škole, koordinátor EVVO, zoopedagog Mgr. Radka Vaňková - studium ŽP + pedagogické zaměření, praxe jako lektor - zoopedagog Bc. Olena Kotíková - dlouholetá praxe jako lektor   Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci DDM JIhlava (okresní kolo BiO), Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání (Soutěž Zlatý list, spolupráce na akcích)   Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty Referenční osoby Tomáš Koukal - Magistrát Jihlava, Josef Zetěk - Chaloupky,  Eva Navrátilová - Kraj Vysočina.