Středoškolská odborná činnost

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, ve kterých soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

Cílem této soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované od ledna 2020 Národním pedagogickým istitutem ČR je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech.

Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy (výjimečně i základní školy) v kterémkoliv z vyhlášených oborů.
Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech a uskutečňuje se formou soutěžních přehlídek nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které žáci osobně či online obhajují před porotou.
Nejúspěšnější řešitelé mohou být vybráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

Informace o soutěži včetně metodických materiálů, archivu výsledků jednotlivých ročníků, archivu úspěšných prací celostátních přehlídek SOČ, novinky a další informace o soutěži naleznete na www.soc.cz

Aktuální ročník

MŠMT vyhlásilo Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, které se budou ve školním roce 2020/21 konat distančně. Seznam vyhlášených soutěží je zveřejněn v prosincovém Věstníku MŠMT č. 8Soutěž Středoškolská odborná činnost se bude v aktuálním školním roce konat online.

Seznam škol (fakult) veřejných vysokých škol, které akceptují SOČ při přijímacích zkouškách - přehled za rok 2019 je uveden zde.  V roce 2020 byly podmínky pro přijetí na VVŠ vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s covidem zjednodušeny.

43. ročníku Celostátní přehlídky prací SOČ byly uděleny záštity:

Předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc.

Rektorky Mendelovy univerzity v Brně, která převzala záštitu nad soutěžními obory 07 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství a 08 Ochrana a tvorba životního prostředí

Harmonogram 43. ročníku, šk. rok 2020/2021

Propozice soutěže na školní rok 2020/2021.

Brožura 43. ročníku, šk. rok 2020/21

Přihláška pro aktuální 43. ročník SOČ je otevřena od 1. ledna 2021

Pokud si s přihláškou nevíte rady, podívejte se na návod pro soutěžící a návod pro organizátory

Povinnou součástí přihlášky je odkaz na video s prezentací práce. Postupujte podle následujícího návodu:

  1. Připravte si prezentaci viz https://youtu.be/T2b3pXuwnA4
  2. Natočte video s prezentací podle návodu na https://youtu.be/R3fbFUyiaXw
  3. Toto video nahrajte na YouTube.com podle postupu https://youtu.be/KrkGW4Mufts
  4. Odkaz (link) na toto video zapište do elektronické přihlášky v sekci Videoprezentace

Leták SOČ

Propagační video SOČ

Stránky soutěže naleznete zde

Sponzoři soutěže

Nic.cz | Registr domén CZ

Intel  ČNS  ČSVTS  Otevřená věda

Spolupracující organizace

 jcmm

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
Národní pedagogický institut ČR
Ing. Jana Ševcová
Senovážné náměstí 25
110 00 Praha 1
Tel.: 603860963