Středoškolská odborná činnost

 

Středoškolská odborná činnost - SOČ, je určena žákům všech typů SŠ. Cílem soutěže je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Veškeré informace o soutěži naleznete na webu: www.soc.cz                              

Obecné dokumenty

Kontakt

Ústřední komise SOČ
Středoškolská odborná činnost (SOČ) je soutěž autorů odborných prací v osmnácti soutěžních oborech.
Průběh celostátní přehlídky SOČ řídí Ústřední komise SOČ, kterou na návrh odstupující ÚK jmenuje NPI ČR. Garantem soutěže je od ledna 2020 Národní pedagogický institut České republiky.
E-mail: info@soc.cz