Středoškolská odborná činnost

SOČ - je  soutěž vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantovaná od ledna 2020 Národním pedagogickým istitutem ČR. Cílem soutěže je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Více unformací naleznete v propozicích soutěže, nebo na stránkách SOČ.

Informace o soutěži včetně metodických materiálů, archivu výsledků jednotlivých ročníků, archivu úspěšných prací celostátních přehlídek SOČ, novinky a další informace o soutěži naleznete na www.soc.cz

Aktuální ročník

MŠMT vyhlásilo Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, které se budou ve školním roce 2020/21 konat distančně. Seznam vyhlášených soutěží je zveřejněn v prosincovém Věstníku MŠMT č. 8Soutěž Středoškolská odborná činnost se bude v aktuálním školním roce konat online.

Seznam škol (fakult) veřejných vysokých škol, které akceptují SOČ při přijímacích zkouškách - přehled za rok 2019 je uveden zde.  V roce 2020 byly podmínky pro přijetí na VVŠ vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s covidem zjednodušeny.

43. ročník Celostátní přehlídky prací SOČ

Termín: 11. - 13. 6. 2021

Výsledková brožura  závěrečné vyhodnocení soutěže najdete zde

Informační brožura

Celostátní přehlídce prací SOČ byly uděleny záštity:

Předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc.

Rektorky Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Danuše Nerudové, Ph.D., která převzala záštitu nad soutěžními obory 07 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství a 08 Ochrana a tvorba životního prostředí

Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. převzal záštitu nad oborem 03 Chemie

ředitel Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i. MUDr. Jan Kopecký, DrSc. převzal záštitu nad oborem 06 Zdravotnictví

Harmonogram 43. ročníku, šk. rok 2020/2021

Brožura 43. ročníku, šk. rok 2020/21

Ocenění nejlepších prací SOČ cenou Učené společnosti ČR – v únoru bylo na návrh odborných porot Celostátní přehlídky prací SOČ a ústřední komise SOČ nominováno celkem 15 prací na cenu Učené společnosti  ČR.  Z patnácti nominací získalo cenu sedm autorů. Oceněným studentům blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů v jejich práci.

Leták SOČ

Propagační video SOČ

Stránky soutěže naleznete zde

Sponzoři soutěže

Nic.cz | Registr domén CZ

Intel  ČNS  ČSVTS  Otevřená věda

Spolupracující organizace

 jcmm

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
Národní pedagogický institut ČR
Ing. Jana Ševcová
Senovážné náměstí 25
110 00 Praha 1
Tel.: 603860963