Středoškolská odborná činnost

SOČ - je určena žákům všech typů SŠ a talentovaným žákům základních škol. Cílem soutěže je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Informace o soutěži včetně metodických materiálů, archivu výsledků jednotlivých ročníků, archivu úspěšných prací celostátních přehlídek SOČ, novinky a další informace o soutěži naleznete na www.soc.cz

44. ročník Celostátní přehlídky prací SOČ

Budoucnost české vědy na jednom místě
Mladí vědci z celé republiky se sejdou 11. června 2022 na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Na 44. ročníku Celostátní přehlídky SOČ představí nejlepší vědecké práce v 18 vědních oborech. Zahájení Celostátní přehlídky prací za přítomnosti paní hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Petry Peckové, představitelů vysokých škol a Akademie věd se uskuteční 10. června v 17 hodin v aule školy a zakončení proběhne 12. června v 11 hodin tamtéž.

Termín konání: 10. – 12. červen 2022, Gymnázium J. Ortena, Jaselská 932,  Kutná Hora

Informační zpravodaj

Práce postupující z licitace

Videoprezentace studentů dle oborů

Pokyny pro studenty

Postery-posterové prezentace jsou dobrovolné, rozměr posteru nepředepisujeme, doporučený formát A1, rozměr stojanu na poster

Aktuální informace k průběhu CP SOČ a informace ke stravování včetně nabídky jídel, ze které si budete moci vybírat.

Program pro účastníky

Úspěch Pavla Karáska na mezinárodní soutěži Regeneron ISEF v Atlantě

Mezinárodní soutěž Regeneron ISEF začíná

Zlaté medaile ze soutěže Tchaj-wan International Science Fair. Anotace prací jsou dostupné zde.

Plakát 44. ročník SOČ

Propozice 44. ročníku SOČ

Stránky soutěže naleznete zde

Sponzoři soutěže

Nic.cz | Registr domén CZ

Intel  ČNS  ČSVTS  Otevřená věda

Spolupracující organizace

 jcmm

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
Národní pedagogický institut ČR
Ing. Jana Ševcová
Senovážné náměstí 25
110 00 Praha 1
Tel.: 603860963