Středoškolská odborná činnost

SOČ - je  určena žákům všech typů SŠ a talentovaným žákům základních škol. Cílem soutěže je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Informace o soutěži včetně metodických materiálů, archivu výsledků jednotlivých ročníků, archivu úspěšných prací celostátních přehlídek SOČ, novinky a další informace o soutěži naleznete na www.soc.cz

Aktuální ročník

European Union Contest for Young Scientists EUCYS 2021 se konal 17. – 19. 9. 2021, pořadatetelem byla Univerzita Salamanca, Španělsko.

Vzhledem k loňské mimořádné pandemické situaci se letošní ročník EUCYS konal za účasti loňských projektů, jejichž autoři splňovali věkový limit 20 let. Celkově tak ze 34 zemí přijelo 73 projektů za rok 2021 a 41 projektů za rok 2020. Konkurence byla ostřejší než kdy jindy.

Michal Bravanský získal 3. hlavní cenu s projektem Be informed: a news agregator (v Česku ho provozuje pod názvem Měj přehled). Bližší informace o projektu, Michalův poster i prezentační video najdete na webu soutěže.

Zvláštní cenu Bulgarian National Seminar on Coding Theory  “Professor Stefan Dodunekov” Prize obdržel Zdeněk Pezlar s prací Interesting uses of algebraic number theory

GRATULUJEME !

44. ročníku, šk. rok 2021/2022

 Plakát 44. ročník SOČ

Výsledková brožura  43. ročníku Celostátní přehlídky  prací SOČ  závěrečné vyhodnocení soutěže najdete zde

Informační brožura

Celostátní přehlídce prací SOČ byly uděleny záštity:

Předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc.

Rektorky Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Danuše Nerudové, Ph.D., která převzala záštitu nad soutěžními obory 07 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství a 08 Ochrana a tvorba životního prostředí

Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. převzal záštitu nad oborem 03 Chemie

ředitel Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i. MUDr. Jan Kopecký, DrSc. převzal záštitu nad oborem 06 Zdravotnictví

Harmonogram 43. ročníku, šk. rok 2020/2021

Brožura 43. ročníku, šk. rok 2020/21

Ocenění nejlepších prací SOČ cenou Učené společnosti ČR – v únoru bylo na návrh odborných porot Celostátní přehlídky prací SOČ a ústřední komise SOČ nominováno celkem 15 prací na cenu Učené společnosti  ČR.  Z patnácti nominací získalo cenu sedm autorů. Oceněným studentům blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů v jejich práci.

Propagační video SOČ

Stránky soutěže naleznete zde

Sponzoři soutěže

Nic.cz | Registr domén CZ

Intel  ČNS  ČSVTS  Otevřená věda

Spolupracující organizace

 jcmm

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
Národní pedagogický institut ČR
Ing. Jana Ševcová
Senovážné náměstí 25
110 00 Praha 1
Tel.: 603860963