VYDRA (Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice)

04.10.2021

V letošním ročníku se zaměříme na obecné přístupy používané k řešení badatelských úloh, resp. úloh s otevřeným řešením. Jako příklady využijeme úlohy letošního ročníku Turnaje mladých fyziků (4 – Nepotopitelný disk, 7 – Třístranná hrací kostka, 14 – Kulička na membráně, zadání nalezneta na adrese https://tmf.fzu.cz/tasks.php). Úlohy jsou voleny tak, aby bylo možné experimentovat v domácích podmínkách (účastníkům by měly postačovat běžné nástroje jako pravítko, pásové měřidlo, odměrná nádoba; pouze u úlohy Kulička na membráně bude zapotřebí počítač s mikrofonem). V kurzech společně prodiskutujeme, jaké jevy se mohou v těchto úlohách uplatňovat, a rozebereme, co stojí za bližší zkoumání. Souběžně se budeme seznamovat s tím, jak (obecně) data analyzovat, zpracovávat, zobrazovat a jak prezentovat výsledky. Prezentaci si také vyzkoušíme včetně modelové vědecké diskuse, inspirované fyzikálními souboji v Turnaji mladých fyziků. Nabyté zkušenosti mohou účastníci zužitkovat nejen při řešení úloh Turnaje mladých fyziků, ale i při jakýchkoliv dalších badatelských aktivitách jako je SOČ nebo studentské stáže na akademických pracovištích.

Předpokládáme, že kurzy budou probíhat prezenčně, 20. – 22. října a 1. – 2. listopadu – držme si palce, abychom se mohli setkávat osobně! Ubytování a stravování bude zajištěno a hrazeno pořadatelem (předběžně uvažujeme Masarykovu kolej v Dejvicích). Mezi setkáními je potřeba počítat s vlastní činností – provedením experimentů, a základní analýzou a přípravou kratičké prezentace (k jedné z vybraných úloh).

Termín pro zaslání přihlášek studentů spolu s motivačním dopisem a doporučením učitele na adresu nemec@fzu.cz je 14. října 2021. O výsledku výběru budou studenti informováni e-mailem během 15. října 2021.

Kontakt: nemec@fzu.cz. Podrobnosti na https://tmf.fzu.cz/vydra.php.