Nalezené aktivity

Zažít studenty jinak aneb tvůrčí osobnosti a aktivní občané ve školních lavicích

Mgr. Dana Veselá, Ph.D., Křížová 22, Brno
Seminář ze zabývá tím, jak v žácích ZŠ a ve studentech SŠ podpořit tvůrčí potenciál a sociální senzitivitu a motivovat je k aktivnímu občanskému postoji a spolupráci. V období dospívání dochází k vzestupu sil prosazující se osobnosti. Osobní iniciat ...
11.12.2019 - 11.12.2019

Od hradu ke středověkému městu

Oblastní muzeum v Litoměřicích, Mírové náměstí 1, Litomerice, 41201
Přednáška Prof. PhDr. Josefa Žemličky, DrSc.
12.12.2019 - 12.12.2019

Škola 4: Seminář Abaku pro pokročilé

Mensa ČR, 28. října 117, Ostrava, 70218
Seznámení s pokročilými praktikami využití Abaku ve výuce.
12.12.2019 - 12.12.2019

Den otevřených dveří na Fakultě informatiky II

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Botanická 68a,, Brno, 619 00
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity srdečně zve uchazeče o studium na Den otevřených dveří, který se bude konat v pondělí 16. prosince 2019.
16.12.2019 - 16.12.2019

Jeden den s fyzikou

Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 1192/12, Olomouc, 783 75
Fyzikální dílna pro školy (třídy a semináře) zahrnující práci s jednoduchými pomůckami a netradiční školní pokusy. Z důvodů omezené kapacity laboratoří je nutné se předem domluvit!
18.12.2019 - 18.12.2019

Systematický úvod do problematiky nadání

Jan Turoň, Hlinsko 49, České Budějovice
2. Obsah programu: Kurz vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole. Obeznámí pedagogy s jednotlivými oblastmi, které péče o nadání ve škole obnáší, a navede je k vytváření systému péče o nadání ve vlastní škole. Účastníci budo ...
15.01.2020 - 15.01.2020

Litoměřicko a elity raného středověku

Oblastní muzeum v Litoměřicích, Mírové náměstí 1, Litomerice, 41201
Litoměřicko a elity raného středověku 23.1.2020 17:00 - 23.1.2020 18:30 Přednáška Doc. PhDr. Tomáše Velímského, CSc.
23.01.2020 - 23.01.2020

Olomoucký fyzikální kaleidoskop

PřF UP , 17. listopadu 1192/12, Olomouc, 783 01
"Den otevřených dveří" na fyzikálních pracovištích PřF UP zahrnující přednášky, experimenty, exkurze do laboratoří.
24.01.2020 - 24.01.2020

Anglický divadelní klub pro děti a mládež

TinG 21.století s.r.o., Stromovka 339/11, Brno, 637 00
Pozitivní zkušenost s aktivitou přináší Mgr. Martina Beatha Drtílková MBA, ředitelka mateřské školy PONNY kids mateřská škola s.r.o.
01.02.2020 - 28.06.2020

Stáže pedagogů JMK

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
Program se zaměřuje na šíření příkladů dobré praxe práce s nadanými  žáky v základních a středních školách. Účastníci (2 - 8 hospitujících pedagogů) absolvují stáže v rozsahu pěti vyučovacích hodin na vybrané instituci (2-3 hodiny náslech, 1-2 hodin ...
06.02.2020 - 06.02.2020

Žádost o zřízení účtu