Nalezené aktivity

Formativní hodnocení

Mgr. Dana Veselá, Ph.D., Křížová 22, Brno
Kurz je určen učitelům 1. a 2. stupně základní školy, se zájmem o formativní hodnocení.  Věnuje se  aktuálnímu tématu zavádění formativního hodnocení ve výuce, které významně podporuje učení žáků a kvalitu výuky. V kurzu, vedeném jako workshop, se za ...
17.09.2020 - 17.09.2020

Geotechnika 2020

VŠB - TU Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Ostrava, 70800
Mezinárodní odborná konference
17.09.2020 - 18.09.2020
Konference

Stáže pedagogů JMK

Mgr. Dana Veselá, Ph.D., Bzenecká
Program se zaměřuje na šíření příkladů dobré praxe práce s nadanými dětmi, žáky v základních školách. Účastníci absolvují stáže v rozsahu čtyř vyučovacích hodin na vybrané instituci (3 hodiny náslech, 1 hodina rozbor s vyučujícícm, s vedoucím stáže). ...
17.09.2020 - 17.09.2020

Talent a jeho základní atributy

Mgr. Kateřina Fousová, Zborovská 3, Jihlava
Seminář má inspirovat ty, kteří s dětmi pracují v tom, jaké atributy talent má, jak je rozvíjet a propojovat. Je o inspiraci formální – školské, ale také neformální – rodičovské. A samozřejmě o školské roli korekční – vlivu profesionálních rad na rod ...
18.09.2020 - 18.09.2020

Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ „Jak učit matematiku na SŠ“

Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, náměstí Čs. legií 565, Pardubice, 53002
Letošní setkání bude věnováno především otázkám, o kterých mluví odborná i laická veřejnost v souvislosti s obsahem společné části maturitní zkoušky a se změnami ve výuce matematiky na středních školách. Ponese se v duchu „Matematika kolem nás“
21.09.2020 - 23.09.2020
Konference

Čtvrté pracovní setkání národních skupin garantů péče o nadání

PaedDr. Renee Grenarová, Ph.D. et Ph.D., Magdalény Rettigové 4
Setkání národních skupin garantů v roce 2019 se zaměřilo na Systém podpory nadání (dále SPN) na škole jako na uzlový bod rozvoje podpory nadání v České republice. Pozornost letošního ročníku celostátního jednání národních skupin garantů péče o nadání ...
22.09.2020 - 22.09.2020

Zažít studenty jinak aneb tvůrčí osobnosti a aktivní občané ve školních lavicích

Mgr. Dana Veselá, Ph.D., Křížová 22, Brno
Seminář se zabývá tím, jak v žácích ZŠ a SŠ podpořit tvůrčí potenciál a sociální senzitivitu a motivovat je k aktivnímu občanskému postoji a spolupráci, ale i tím, jak přenést výuku i mimo školní lavice a rozvíjet klíčové kompetece žáků praktickými ú ...
23.09.2020 - 23.09.2020

Nadaní žáci v MSK II

KAP MSK, 28.října 117, Ostrava, 702 00
konference KAP
24.09.2020 - 24.09.2020
Konference

"TOP 2020" - Fotografický workshop I.

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace, Ostrčilova 19/2925, Ostrava, 70200
Odborný workshop v rámci projektu podpory talentů na území města Ostravy. Projekt je finančně podpořen MŠMT v rámci dotačního programu „Podpora nadaných žáků základních a středních škol“.
25.09.2020 - 27.09.2020

Jindřich Wielgus – sochař mnoha tváří

GVUO, Jurečkova 9, Ostrava 1, 702 00
Přednáška Gabriely Pelikánové z cyklu Ostravsko očima umělců
30.09.2020 - 30.09.2020
Konference

Žádost o zřízení účtu