Práce s diferencovanou třídou se zaměřením na nadané žáky

Aktivita je zdarma

Účastníci semináře se zamyslí nad tím, co všechno je ovlivňuje při plánování výuky ve třídě s ohledem na její složení a uvědomí si důležitost pedagogické diagnostiky. Identifikují nadané žáky a zmapují jejich potřeby a projevy ve vyučování. Seznámí se se základní legislativou spojenou s danou problematikou. Zamyslí se nad tím, jak lze různé úkoly diferencovat s ohledem na vzdělávací možnosti a potřeby svých žáků. Rozeberou představené metody a formy práce a vyzkoušejí si práci s učebními pomůckami a dalšími podpůrnými materiály pro práci s diferencovanou třídou v různých vyučovacích předmětech. Zamyslí se nad faktory, které ovlivňují motivaci žáků k diferencované práci. Seznámí se se způsoby efektivního hodnocení diferencované práce žáků.

Doporučeno: pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, psychologům, speciální pedagogové, asistenti pedagoga Poplatek: 400 Kč
Pracoviště: Zlín Garant: Mgr. Eva Klimecká, Ph.D.
Místo konání: NPI ČR Zlín, Potoky 267 Lektor: Mgr. Lenka Ondráčková
Počet hodin: 4 vyučovací(ch) hodin(y)
Datum konání
14.09.2023 - 14.09.2023
Pravidelná
Ne
Organizátor
NPI ČR Zlín
Adresa
Potoky 267
Zlín
760 01
Kraje
Zlínský
Url adresa
Registrace od - do
15.06.2023 - 12.09.2023
Aktivita
Konference
Typ
Pedagogové
Obor
Pedagogika
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení