Informační text NPI Jihomoravský kraj_SPN_2023

Informační text NPI Jihomoravský kraj_SPN 2023 - Aktualizované

Systém podpory nadání a péče o nadané – 2.pololetí 2023

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) jako přímo řízená organizace MŠMT zabezpečuje prostřednictvím krajských koordinátorů podpory nadání cílenou podporu školám a školským zařízením v oblasti podpory nadání a péči o nadané/mimořádně nadané děti, žáky, studenty.

Krátká videa ukazují práci Krajského koordinátora podpory nadání:

 1. Směrem do škol, zde
 2. Propojování aktéru v kraji, zde

Priority Krajské sítě podpory nadání JMK na rok 2023:    

 • snažit se o maximální podporu pedagogů, kteří chtějí věnovat své úsilí rozvoji nadání u dětí (počínaje pedagogy mateřských škol) - t.j. umožnit žákům v Jihomoravském kraji v co nejširším měřítku rozvíjet svůj potenciál   
 • podpořit další vzdělávání pedagogů, které bude zacíleno nejen na diagnostiku nadání, na to, jak nadání rozpoznat, ale i na konkrétní možnosti, příklady dobré praxe, jak nadaného rozvíjet  
 • zintenzivnit spolupráci v kraji - informovat se vzájemně o aktivitách nabízených nadaným napříč organizacemi   
 • síťování škol a institucí zabývajících se nadáním, aktivní sdílení informací o nadání a nadaných mezi institucemi.  
 • aktualizace a rozšiřování krajské sítě podpory nadání (KSPN)  
 • sdílení aktérů v kraji a předávání inspirativní praxe – zasedání Krajské koordinační skupiny (KKS).  
 • pomoc školám v nastavení školní koncepce podpory nadání.  
 • organice vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky s tematikou nadání, podpora aktivního sdílení znalostí a dovedností z oblasti péče o nadané, organizace stáží.  

Na základě zkušeností NPI ČR, krajského pracoviště Brno s touto problematikou doporučujeme: 

 • NPI ČR vytvořilo na téma nadání množství webinářů, jejich záznamy jsou pro zájemce k dispozici na:
  • On-line program Jak systematicky podporovat nadání na škole. Dostupný je na webu v programové nabídce, zde
  • APIV A: Péče o nadání v běžné škole, zde
  • Podpůrná opatření pro nadané a mimořádně nadané žáky, zde
  • Jak pracovat s nadanými žáky (doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.), zde, k tomu odkaz na prezentaci, zde
  • Výhody a nevýhody online výuky z pohledu nadaných žáků (doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.), odkaz na prezentaci, zde
  • Dyslexie a rozumové nadání – názorně a prakticky (Ing. Dagmar Rýdlová) odkaz na prezentaci a záznam https://webinare.rvp.cz/webinar/597
  • Dyslexie a rozumové nadání (Ing. Dagmar Rýdlová), odkaz na prezentaci a záznam zde
  • Děti s dyslexií a výuka angličtiny na 1. stupni, na 2. stupni (Ing. Dagmar Rýdlová), odkaz na prezentaci a záznam zde
  • Inspirace v časopisu pro zážitkovou pedagogiku a neformální vzdělávání Gymnasion SOUTĚŽzde, OSOBNOST - zde
 • Virtuální hospitace:
  • Virtuální hospitace ZŠ nám. Curieových, Praha (PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová). Ukázka skupinové výuky nadaných a mimořádně nadaných žáků na Základní škole nám. Curieových, Praha 1. Podívejte se, jak se žáci 2. ročníku pod vedením PaedDr. Ivety Stehlíkové Bassyové „poprali“ s projektem na téma „Vznik Československa“, zde
  • Virtuální hospitace ZŠ Hálkova (Mgr. Lenka Baše). Ukázka skupinové výuky nadaných a mimořádně nadaných žáků a žáků s dvojí výjimečností na Fakultní základní škole Olomouc, Hálkova 4, zde
  • Virtuální hospitace MŠ Varenská, Ostrava (Mgr. Stanislava Korcová). Cílem videohospitace je ukázat, jakým způsobem lze v mateřské škole pracovat s nadanými a mimořádně nadanými dětmi. Ukázka z Mateřské školy Varenská v Ostravě je zaměřená na podporu rozvoje nadaných dětí. V průběhu dopoledních činností jsou ukázány situace, ve kterých učitelka uplatňuje základní principy práce s nadanými dětmi, zde
  • Video ze třídy paní PhDr. Aleny Novákové – prezentace práce s nadanými žáky v diferencované třídě: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1098260856-kvarteto/422235100111001/
  • Zdeňka Chocholoušková Studio 6: Jak pracovat s nadanými žáky?
 • Podcasty:

 

 • Další organizace, které se věnují podpoře nadaných žáků v JMK:

  • JCMM - zde
  • Nadané děti (doc. Potešová, testování Invenio) - zde
  • PdFMU – Jak poznat a vzdělávat nadaného žáka - zde
  • Vědecké a výukové centrum MUNI zde

I v letošním roce bychom rádi uspořádali dva kulaté stoly na aktuální témata, budeme proto velmi rádi za vaše podněty.Pokud máte zájem dostávat aktuální informace o chystaných akcí, prosím, kontaktujte mě. Využít můžete i možnosti oslovit nás s žádostí o individuální podporu, kdy jsem schopná přijet přímo do vaší školy a prostřednictvím některého z námi využívaných nástrojů (8 os, Indikátory podpory nadání) identifikovat, kde se vaše škola z hlediska podpory nadání nachází a společně bychom definovali oblasti vhodné pro posun, kde je přímo ve vaší škole též potenciál posunu. 

 

Národní pedagogický institut České republiky, krajské pracoviště Brno, Moravská náměstí 249/8, Brno 602 00

Mgr. Dana Veselá, Ph.D., 770 181 771, dana.vesela2@npi.cz

Vytisknout E-mail