Informační text NPI Vysočina_SPN_2023

Informační text NPI Vysočina_SPN 2023 - Aktualizované

Systém podpory nadání a péče o nadané

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) jako přímo řízená organizace MŠMT zabezpečuje prostřednictvím krajských koordinátorů podpory nadání cílenou podporu školám a školským zařízením v oblasti podpory nadání a péči o nadané/mimořádně nadané.

Krátká videa ukazují práci Krajského koordinátora podpory nadání:

 1. Směrem do škol, zde
 2. Propojování aktéru v kraji, zde
 • Priority Kraje Vysočina na rok 2023:  
  • Síťování škol a institucí zabývajících se nadáním, aktivní sdílení informací o nadání a nadaných mezi institucemi. 
  • Krajské sítě podpory nadání (KSPN) – aktualizace a rozšiřování sítě. 
  • Sdílení aktérů v kraji a předávání inspirativní praxe – zasedání Krajské koordinační skupiny (KKS). 
  • Spolupráce s ČŠI. 
  • Pomoc školám v nastavení školní koncepce podpory nadání. 
  • Organice vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky s tematikou nadání, podpora aktivního sdílení znalostí a dovedností z oblasti péče o nadané. 
  • Organizace a zajištění stáží mezi školami. 
  • Pořádání a aktivní účast na konferencích zabývajících se problematikou podpory nadání. 
 • V rámci Kraje Vysočina se do systému podpory nadání mimo jiné zapojily např. tyto instituce:
  • Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Vysočina, zde
  • Gymnázium Žďár nad Sázavou, zde
  • Kraj Vysočina, odbor školství, zde
  • Vysoká škola polytechnická Jihlava, zde
  • Active - SVČ Žďár nad Sázavou, zde
  • Česká rada dětí a mládeže Kraje Vysočina, zde
  • Základní škola Hálkova Humpolec, zde
  • Základní škola a mateřská škola Čejov, zde
  • Základní škola Jihlava, zde
  • Základní škola a mateřská škola Olešná, zde
  • Kindergarten At The Castle – Mateřská škola Na Hradě, z.s.
  • Hodina H, zde
  • ZOO Jihlava, zde
  • ČŠI,  zde

Další informace k podpoře nadání naleznete zde:

 • NPI ČR vytvořilo na téma nadání množství webinářů, jejich záznamy jsou pro zájemce k dispozici na:  
  • On-line programJak systematicky podporovat nadání na škole. Dostupný je na webu v programové nabídce zde  
  • APIV A: Péče o nadání v běžné škole, zde
  • Podpůrná opatření pro nadané a mimořádně nadané žáky, zde
  • Jak pracovat s nadanými žáky (doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.), zde, k tomu odkaz na prezentaci, zde
  • Výhody a nevýhody online výuky z pohledu nadaných žáků (doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.), odkaz na prezentaci, zde
 • Virtuální hospitace:
  • Virtuální hospitace ZŠ nám. Curieových, Praha – PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová. Ukázka skupinové výuky nadaných a mimořádně nadaných žáků na Základní škole nám. Curieových, Praha 1. Podívejte se, jak se žáci 2. ročníku pod vedením PaedDr. Ivety Stehlíkové Bassyové „poprali“ s projektem na téma Vznik Československa, zde
  • Virtuální hospitace ZŠ Hálkova – Mgr. Lenka Baše. Ukázka skupinové výuky nadaných a mimořádně nadaných žáků a žáků s dvojí výjimečností na Fakultní základní škole Olomouc, Hálkova 4, zde.
  • Virtuální hospitace MŠ Varenská, Ostrava – Mgr. Stanislava Korcová. Cílem videohospitace je ukázat, jakým způsobem lze v mateřské škole pracovat s nadanými a mimořádně nadanými dětmi. Ukázka z Mateřské školy Varenska v Ostravě je zaměřená na podporu rozvoje nadaných dětí. V průběhu dopoledních činností jsou ukázány situace, ve kterých učitelka uplatňuje základní principy práce s nadanými dětmi, zde. 
 • Články:
  • Práce s nadanými žáky (Z. Chocholoušková), zde

 • Doporučení, inspirace a náměty pro sestavování IVP a PLPP
 • Aktuality - Na co bychom Vás rádi upozornili:
  • Jak na pedagogickou intervenci po novele Vyhlášky č. 27/2016 Sb., zde

Národní pedagogický institut České republiky, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, 586 01 Jihlava

Kontakty – Koordinátorky podpory nadání 

Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová 

tel: 778 765 477

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

PaedDr. Dagmar Nejedlá

tel: 605 992 801

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytisknout E-mail