Nalezené aktivity

Seminář pro pedagogy SŠ - Gardnerova teorie mnohačetné inteligence

LIPKA, Kamenná 20, Brno, 639 00
Podle Thomase Armstronga nezáleží na tom, kdo jsme nebo odkud jsme – je jedno, kolik nám je let či jakého jsme původu. Podstatné je, že v nějaké podobě jsme vždy nadáni všemi druhy inteligence. Je na nás, abychom každý z nich rozvíjeli, jak nejlépe dokážeme. Znát sebe, své možnosti, limity a příležitosti pro rozvoj nás činí kompetentními pro náš budoucí udržitelný život. Na našem semináři se podíváme na inteligenci a budeme hledat nejprve u sebe odpovědi na otázky: Které druhy inteligence jsou naše dominantní? Kde je můžeme využít a jak je můžeme rozvíjet? Abychom to následně poznali a uplatnili při práci s našimi žáky. Včetně toho, která skladba inteligencí je výhodou pro kterou profesi či pracovní činnost.
06.03.2024 - 06.03.2024

Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství

NPI Pardubice, Hotel Jezerka, Ústupky, Seč, 53807
Dvoudenní seminář pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení zaměřený na podporu nadání. Koná se 19. - 20. 3. 2024 v hotelu Jezerka, Seč.
19.03.2024 - 20.03.2024

Mensa NTC Learning

MAS Sokolovsko o.p.s., Nám. Míru 230, Březová, 35601
Akreditovaný kurz NTC Learning pro pedagogy mateřských škol v rámci projektu Místní akční plánování ORP Sokolov a ORP Kraslice proběhne ve dvou dnech, a to 3. a 17.4.2024.
03.04.2024 - 17.04.2024

2. ročník MINIkonference Sdílení škol podporujících nadání

NPI Pardubice, Sál Jana Kašpara, Komenského náměstí 120, Pardubice, 53002
Přijďte se dozvědět, jak podporují nadání jinde a nechte se inspirovat! Můžete se podělit a sdílet své zkušenosti!
03.04.2024 - 03.04.2024

Seminář pro pedagogy SŠ - DOBRÉ OTÁZKY VE VÝUCE

LIPKA, Kamenná 20, Brno, 602 00
Na semináři se naučíte klást dotazy metodou „dobrých“ otázek. „Dobré“ otázky jsou specifický typ otevřených otázek, provokují žáky k přemýšlení a kreativitě, motivují k učení, mají více správných odpovědí, proto prakticky všichni žáci mohou odpovědět dobře a zažít úspěch, což podporuje kooperativní atmosféru ve třídě, umožňují učiteli, aby se z odpovědí o svých žácích něco dozvěděl. Metodu převzala Kateřina Jančaříková od zahraničních didaktiků matematiky a přizpůsobila ji pro environmentální výchovu a didaktiku biologie. Metoda se však výborně uplatňuje ve všech předmětech. Na semináři obdržíte publikaci Žába za nic nemůže aneb o suchu metodou „dobrých“ otázek.
10.04.2024 - 10.04.2024

Seminář pro pedagogy SŠ, ZŠ - UČEBNA JAKO BRNO ANEB UČÍME SE VE MĚSTĚ I NA VESNICI

LIPKA, Lipová 20, Brno, 602 00
Co nás může naučit místo, kde žijeme? Proč jsou města i vesnice skvělými učebnami? Jak vést žáky k podnikavosti a kreativitě mimo budovu školy? A k čemu je dobrá participace a jak ji podpořit? Interaktivní a hravý seminář propojující výchovu k podnikavosti s místně zakotveným učením.
25.04.2024 - 25.04.2024

Mensovní seminář pro nadané studenty

Mensa ČR, Komenského 68, Nový Jičín, 741 01
Zveme nadané studenty ve věku 11–20 let na pětidenní program zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů, na podporu logického myšlení, týmové tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů. Pro účastníky jsou připraveny přednášky odborníků, několik týmových soutěží, exkurze a v neposlední řadě se seznámí s podobně orientovanými studenty z celé republiky. Na seminář se mohou přihlašovat všichni nadaní studenti, kteří o něj projeví zájem (tzn. nemusí být členy Mensy).
25.04.2024 - 29.04.2024

Kulatý stůl k podpoře nadání v Karlovarském kraji

NPI ČR, Karlovy Vary, Západní 15, Karlovy Vary, 35601
Setkání subjektů pracujících s tématem nadání ke vzájemnému sdílení.
06.05.2024 - 06.05.2024

Diferenciovaná výuka, gradované úlohy - praktické typy pro práci nejen s nadanými

NPI ČR, Karlovy Vary, Západní 15, Karlovy Vary, 35601
Poznáme základní předpoklady pro efektivní diferenciaci ve výuce v různých předmětech 1. stupně ZŠ. Představíme si integrovaně tematickou výuku a činnostní učení a jejich přínos pro široké spektrum žáků. Ukážeme si možnosti vyvozování nového učiva bez učebnic – dle potenciálu žáků. Poznáme konkrétní náměty do výuky, formy a metody práce podporující individualizaci i vrstevnické učení. Zaměříme se na český jazyk, přírodovědu, vlastivědu a matematiku (s přesahem do výchovných předmětů).
14.05.2024 - 14.05.2024

WEBINÁŘ K VENKOVNÍ VÝUCE VI – LÉTO

Lipka - Jezírko, Brno-Soběšice, čp. 97, Brno-Soběšice, 644 00
Předáme si tipy na vhodné aktivity, ale především se zaměříme na plánování pravidelné výuky venku. Webinář je určen nejen učitelům zapojeným do projektu Dlouhodobé EVVO programy pro školy a pedagogy, ale i všem dalším zájemcům, kteří chtějí s žáky vyrazit z lavic ven do zahrady, lesa, parku i obce.
28.05.2024 - 28.05.2024

Žádost o zřízení účtu