Nalezené aktivity

Hurá do lavic 2020

Chaloupky, Kněžice 109, Kněžice, 675 29
Tradiční prázdninový soubor seminářů pro učitele MŠ a ZŠ bude tentokrát zaměřen na mimoškolní činnost, školy v přírodě, činnost školních družin...
21.08.2020 - 23.08.2020
Pobytová aktivita

Naučme děti myslet! - Využití šachové hry ve škole

Zuzana Drozdová, Blahoslavova 1576/2
Vzdělávací program představuje šachovou hru jako zábavný způsob, jak učit děti myslet a řešit řadu stále se měnících a odlišných problémů. Šachy jsou nekonečné, v každé partii existují miliony možností. Pozice v partii se mění po každém tahu a před h ...
25.08.2020 - 25.08.2020

Programovací jazyk KAREL

Mgr. Marie Effenberková, Za Pasáží 657
Popis a charakteristika programu Seminář je určen všem, kteří se chtějí podílet na zkvalitnění a zpestření výuky informatiky s využitím programovacího jazyka KAREL. Jazyk je také dobrým prvním krokem pro žáky s aktivním zájmem o problematiku program ...
25.08.2020 - 25.08.2020

Letní škola pro učitele dějepisu

Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, 130 00
aktivita pro pedagogy zdarma
27.08.2020 - 28.08.2020
Konference

Systematický úvod do problematiky nadání

Mgr. Eva Klimecká, Ph.D.
2. Obsah programu: Kurz vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole. Obeznámí pedagogy s jednotlivými oblastmi, které péče o nadání ve škole obnáší, a navede je k vytváření systému péče o nadání ve vlastní škole. Účastníci budo ...
31.08.2020 - 31.08.2020

20. konference českých a slovenských fyziků

MFF UK, Blažimská 1781/4, Praha 4, 14000
Již 20. konference českých a slovenských fyziků proběhne ve dnech 7.- 10. září 2020 v Praze. Spolu s Českou fyzikální společností JČMF a Slovenskou fyzikální společností vás na ni zve i Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, v jejíchž prostorách se bude konference tentokrát konat. Pracovními jazyky budou angličtina, čeština a slovenština.
07.09.2020 - 10.09.2020
Konference

Místa posledního odpočinku českých knížat a králů

GVUO, Jurečkova 9, Ostrava 1, 702 00
Přednáška v GVUO
08.09.2020 - 08.09.2020
Konference

Setkání krajské koordinační skupiny

Mgr. Eva Klimecká, Ph.D., mládeže a sportu; třída T. Bati 21; Zlín
MŠMT má jako jednu z priorit podporu nadání (je vytvořena koncepce podpory nadání  na roky 2015 – 2020). Na realizaci jednotlivých cílů v koncepci se podílí NPI ČR. NPI ČR má v každém kraji na starosti vytvoření a činnost Krajské koordinační skupiny ...
08.09.2020 - 08.09.2020

Kritickým myšlením k rozvoji čtenářské gramotnosti napříč předměty

Mgr. Věra Mühlheimová, Západní 15
Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti pomocí konkrétních metod, technik a strategií kritického myšlení. Je rozčleněn do čtyř modulů, ve kterých učitel prostřednictvím vlastních prožitků následně analyzuje použité konkrétní met ...
14.09.2020 - 05.11.2020

Parémie národů slovanských X

Ostravská univerzita, 30. dubna 22 , Ostrava, 701 03
Mezinárodní konference Ostravské univerzity
15.09.2020 - 16.09.2020
Konference

Žádost o zřízení účtu