Nalezené aktivity

Finanční a pojistná matematika

Mgr. Marie Effenberková, Za Pasáží 657
Seminář je určen pedagogům, kteří se chtějí dozvědět další rozšiřující informace o finanční matematice a matematice v životním pojištění nad rámec běžných poznatků prezentovaných v kurzech finanční gramotnosti. Základem semináře je předání poznatků a ...
04.11.2020 - 04.11.2020

Rozvíjíme jazykové nadání žáků 1.stupně ZŠ

Mgr. Eva Klimecká, Ph.D.
Seminář je zaměřen na problematiku rozvoje jazykového nadání žáků mladšího školního věku. Obsah semináře vychází z teoretického podkladu diagnostiky nadaných dětí, jejich učebních stylů, vyučovacích strategií učitele, zahrnuje pestrou škálu výukových ...
04.11.2020 - 04.11.2020

"TOP 2020" - Biologický workshop II.

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace, Ostrčilova 19/2925, Ostrava, 70200
Odborný workshop v rámci projektu podpory talentů na území města Ostravy. Projekt je finančně podpořen MŠMT v rámci dotačního programu „Podpora nadaných žáků základních a středních škol“.
06.11.2020 - 08.11.2020

"TOP 2020" - Přírodovědný workshop II.

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace, Ostrčilova 19/2925, Ostrava, 70200
Odborný workshop v rámci projektu podpory talentů na území města Ostravy. Projekt je finančně podpořen MŠMT v rámci dotačního programu „Podpora nadaných žáků základních a středních škol“.
06.11.2020 - 08.11.2020

"TOP 2020" - Robotický workshop II.

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace, Ostrčilova 19/2925, Ostrava, 70200
Odborný workshop v rámci projektu podpory talentů na území města Ostravy. Projekt je finančně podpořen MŠMT v rámci dotačního programu „Podpora nadaných žáků základních a středních škol“.
06.11.2020 - 08.11.2020

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty

Mgr. Věra Mühlheimová, Šachetní
Program vychází z programu RWCT „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“. Systematicky pracuje s dostupnými seznamy čtenářských dovedností, třídí je podle nastavených kritérií. Účastníci propojují konkrétní postupy s konkrétními čtenářskými dovednostm ...
09.11.2020 - 30.11.2020

Badatelský víkend 2020 I.

Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, Kněžice 109, Kněžice, 675 29
Provedeme vás celým badatelským cyklem, ukážeme vám, jak se s badatelstvím perou školy na Vysočině a jak to děti baví. Projdeme si problematiku terénní výuky, vyrobíme si jednoduché pomůcky a ukážeme si, jak své výzkumy prezentovat.
20.11.2020 - 22.11.2020
Pobytová aktivita

Fyziklání online 2020 – fyzikální soutěž pro všechny

MFF UK, Blažimská 1781/4, Praha 4, 14000
Další ročník on-line soutěže pro pětičlenné týmy v řešení fyzikálních úloh, která je primárně určená pro nadané středoškoláky schopné řešit příklady zadané v češtině, pro které máme tři kategorie spoluvyhlašované MŠMT, přičemž je umožněna i účast i zahraničních středoškoláků a máme i otevřenou kategorii pro kohokoli (např. vysokoškoláky, učitele, profesory...).
25.11.2020 - 25.11.2020

Skryté nadání

Bc. Andrea Černá, Luční 460
Program vychází z aktuálních vědeckých zdrojů o skrytém nadání. Seminář nabídne zamyšlení se nad rolí školy při vyhledávání nadaných žáků, zamyšlení se, jakou roli v procesu vyhledávání hraje role učitele profesionála. Obsah vzdělávacího programu: P ...
26.11.2020 - 26.11.2020

Věda v muzeu - Vysychají česká města?

Muzeum Dr. Aleše Hrdličky Humpolec, Horní náměstí 273, Humpolec, 396 01
Město a lidé v něm ke svému životu potřebují vodu, její dostupnost však začala být postupem času pokládána za samozřejmost.
02.12.2020 - 02.12.2020

Žádost o zřízení účtu