Terénní biologové v akci 2023 - 2024 - Bioskop

Aktivita je zdarma

Termín konání:

  • 1x měsíčně ve středu odpoledne, od září 2023 do června 2024, od 16 do 19 hod

Kurz je zdarma v rámci projektu MŠMT nadané děti

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 8 žáků.

Vyplnění webového formuláře: https://forms.gle/BPRo7jjevvoFY24j7

Co bude náplní?

Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty se živou přírodou kolem nás, tedy naučit se poznávat organismy které se dají běžně najít v Brně a jeho okolí. Kurz spočívá ve dvou základních aktivitách: (1) terénní exkurze s demonstrací nalezeného materiálu a výukou odběrových metod; (2) samostatná práce s živým i sbírkovým materiálem v laboratoři, spojená s odborným výkladem.

Během exkurzí se ve výkladu vystřídají lektoři/odborníci a každý prezentuje jednotlivé skupiny organismů. Účastníci se tak seznámí s různými druhy rostlin, hub, mechorostů, hmyzu, obratlovců apod. U každého organismu se dozvědí, jaké jsou jeho determinační znaky, ale také v jakém biotopu obvykle žije, a další zajímavosti z hlediska ekologie, potravní specializace, užitku pro člověka apod. Studenti se sami aktivně zapojí do hledání, sběru, lovu či třídění organismů.

V průběhu laboratorních prací se studenti zaměří na determinaci a preparaci materiálu (např. determinace hmyzu, pitva raka) a jeho pozorování pod mikroskopem, binolupou nebo pouhým okem.

Pro koho je určen?

Kroužek je určen pro vysoce motivované středoškolské studenty, kteří mají vážný zájem o přírodu.

Je třeba předchozích znalostí?

Žádné speciální předchozí znalosti nejsou potřeba. Ke každému setkání dostaneš studijní materiály.

Stačí nadšení pro přírodu, odhodlání a motivace.

Kdy a kde bude kurz probíhat?

Kurz bude probíhat  jednou za měsíc ve středu odpoledne (od 16 do cca 19 hodin). V plánu je 5 exkurzí do přírody v Brně (září-říjen, duben-červen)) a 5x praktikum v prostorách Ústavu botaniky a zoologie v univerzitním kampusu Masarykovy Univerzity v Brně-Bohunicích (listopad-březen). Změna programu (např. kvůli počasí) je možná.

2023: 

20.9. první schůzka

 ostatní setkání dle počasí a domluvy 

2024: dle domluvy později

Datum konání
20.09.2023 - 21.06.2024
Pravidelná
Ne
Organizátor
Bioskop – vědecké výukové centrum MU
Adresa
Univerzitní kampus Bohunice MU
Brno
63500
Kraje
Jihomoravský
Url adresa
Registrace od - do
29.08.2023 - 15.09.2023
Typ
Žáci a studenti
Obor
Biologie
Cílové skupiny
studenti SŠ
Hodnocení