Středoškolská odborná činnost

 

 SOČ - je určena žákům všech typů SŠ. Cílem soutěže je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Informace o soutěži včetně metodických materiálů, archivu výsledků jednotlivých ročníků, archivu úspěšných prací celostátních přehlídek SOČ, novinky a další informace o soutěži naleznete na www.soc.cz

ŠKOLNÍ ROK 2022/23 - Zahajujeme jubilejní 45. ročník, SOČ
Přihláška bude otevřena 2. ledna 2023, neleznete ji na adrese https://www.soc.cz/aktualni-rocnik/
Harmonogram:
Školní přehlídka: únor – březen 2023, dle pokynů střední školy
Okresní přehlídka: březen – duben 2023
Krajská přehlídka:  duben – 14. květen 2023
Celostátní přehlídka: 16. – 18. červen 2023, obhajoby Gymnázium L. Pika Plzeň; ubytování VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská

Propozice 45. ročníku SOČ, šk. rok 2022/23

Anotace oborů v odkazu naleznete popis jednotlivých soutěžních oborů, který Vám pomůže se správným zařazením práce. 

Plakát A4, formát A4 pro tisk

Plakát A3, formát A3 pro tisk

Awards ceremony EUCYS, Leiden 2022  Gratulujeme našim soutěžícím k úspěchu, Veronika Martinková získala 2. cenu.  V oboru chemie soutěžila s prací " Přesmyky methansulfonátů N-aryl hydroxamových kyselin", cenu Joint Research Centra spojenou se stáží v Itálii obdržela Jitka Waldhauserová za práci "Vliv krajiny na hnízdní preference a chování blanokřídlých hnízdících ve stoncích", cenu EIROfora, Laue-Langevin Institutu získal Petr Kahan za práci "Příprava a charakterizace spinově polarizovaných hrotů pro tunelovací mikroskopii" , který se podívá na týdenní stáž do Grenoblu. Seznam oceněných účastníků.

44. ročník Celostátní přehlídky prací SOČ

Ohlédnutí za Celostátní přehlídkou

Budoucnost české vědy na jednom místě
Mladí vědci z celé republiky se sejdou 11. června 2022 na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Na 44. ročníku Celostátní přehlídky SOČ představí nejlepší vědecké práce v 18 vědních oborech. Zahájení Celostátní přehlídky prací za přítomnosti paní hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Petry Peckové, představitelů vysokých škol a Akademie věd se uskuteční 10. června v 17 hodin v aule školy a zakončení proběhne 12. června v 11 hodin tamtéž.

Stránky soutěže naleznete zde

Generální partner soutěže:


Sponzoři soutěže:

 ČNS.jpg   logo csvts  VSE logo CZ circle blue   logo upce  su logo hlavni od 06 2020.600x600.fit.q85    logo_FJFI.jpg   Mendelova univerzita logo pantone FZU C RGB  fgu logo 1r cmyk cz v1   logo ve formatu png ceska verze dlouha barevna

Spolupracující organizace:

Intel                       jcmm                    Otevřená věda     

 

                              

Mezinárodní soutěže

  • https://eucysleiden2022.eu/
  • https://www.societyforscience.org/isef-2022-media-kit/
  • https://eucysleiden2022.eu/eucys-2022/awards/
  • https://schweizerjugendforscht.sharepoint.com/share/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fshare%2FFreigegebene%20Dokumente%2FISTF%2FSummaries%2F2022%5FSummary%5FISTF%2Epdf&parent=%2Fshare%2FFreigegebene%20Dokumente%2FISTF%2FSummaries&p=true&g

Propozice

Propozice