ZŠ T. G. Masaryka Moravské Budějovice

  • Základní škola

http://www.zsmb.cz/
Nám.svobody 903, 67602 Moravské Budějovice
Mgr. Gabriela Kabelková
Tel.: 568408241
Tel.: 568408241
kabelkova@zsmb.cz
Člen KSPN

Práce s nadanými dětmi v naší škole zahrnuje kromě samozřejmé účasti na logické olympiádě a dalších přírodovědných, humanitních a jazykových soutěžích i aktivity v oblasti badatelství a ekologické aktivity. Jsme školou aktivní v mezinárodním programu GLOBE a naši žáci nás vloni reprezentovali na mezinárodním klání v Irsku.  Nadaní žáci mají výuku obohacenou o nestandardní typy úloh a projektů. Pro soutěživé typy pořádáme během roku řadu znalostních, poznávacích a přírodovědných soutěží. Spolupracujeme s Mensou ČR. Na webových stránkách školy jsou pro nadané děti odkazy na zajímavé soutěže a stránky. Na škole působí koordinátor péče o nadané, který mimo jiné rozesílá učitelům několikrát do roka tipy na zajímavé stránky, kde hledat inspiraci k práci s nadanými žáky.  Při výuce jsou těmto dětem zadávány náročnější úkoly, učitelé jim předkládají úlohy zajímavé, neobvyklé, zkrátka takové, které tyto žáky motivují k nadstandardním výkonům. Talentované děti mají možnost zapojit se do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů, díky kterým si mohou rozšířit a prohloubit učivo nad rámec běžně nastavených výstupů.