Síť podpory nadání Vysočina

PaedDr. Dagmar Nejedlá

koordinátor podpory nadání

tel: 605992801
tel: 605992801
E-mail: dagmar.nejedla@npi.cz

*

Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová

koordinátor podpory nadání

tel: 778765477
tel: 778765477
E-mail: bohumila.kobrlova@npi.cz
 • mapování škol, které se chtějí oblastí podpory nadání a péče o nadané systémově věnovat
 • rozšíření sítě spolupracujících subjektů v rámci kraje
 • adresná podpora školám

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Člen krajské sítě KKS
Katedra technických studií - zajišťuje výuku předmětů elektrotechnického, informatického a strojírenského charakteru ve studijním programu Elektrotechnika a informatika pro dva akreditované obory - Počítačové systémy a Aplikovaná informatika, studijn...

Umění v práci, s. r. o.

Umění v práci je netradiční cesta a zábavná cesta, jak dosáhnout lépe tradičních pracovních i životních cílů. Použití umění totiž dokáže měnit váš život a práci v něco, co má smysl, a zároveň nepostrádá vášeň a prožitky.

Katolické gymnázium Třebíč

Člen krajské sítě
Příprava studentů na nejrůznější soutěže, vedení kroužků, exkurze, stáže, SOČ - ve spolupráci s dalšími subjekty.

ZŠ Týnská Třebíč

Člen krajské sítě
S žáky pracujeme podle školního vzdělávacího plánu VZDĚLÁVÁNÍ S ÚSMĚVEM.

ZŠ Hálkova Humpolec

Člen krajské sítě KKS
Práce s talenty a nadanými žáky

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

Muzeum Vysočiny Jihlava, zřizované Krajem Vysočina, sídlí ve třech historických budovách na Masarykově náměstí. Se svými pobočkami v Telči, Třešti a hradem Roštejnem je největším muzeem v kraji.

ÚTAM AV ČR, v. v. i., Centrum excelence Telč

Centrum Telč studuje materiály, konstrukce a sídla, zejména historická, a je vybaveno jedinečnou infrastrukturou pro získávání základních poznatků i pro ověření aplikačního a inovačního potenciálu nově vyvinutých technologií diagnostiky, prodlužování...

ZŠ Seifertova Jihlava

Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „Brána do světa“. Ten byl vytvořen pedagogickým týmem a je průběžně doplňován a obohacován. Jeho strategie umožňuje i práci se žáky se spec. vzděl potřebami a talentovanými dětmi.

ZŠ Třebíč, Horka-Domky

Člen krajské sítě
Škola se orientuje na výchovu všestranně rozvinuté osobnosti. Zvláště dbáme na velmi dobré zvládnutí : jazykového projevu českého, anglického a německého jazyka, matematického myšlení se zaměřením na informatiku, estetického cítění a ochranu a t...

Dům dětí a mládeže Telč

Člen krajské sítě KKS
pravidelná zájmová činnost, nahodilá činnost a letní dětské tábory