ZŠ Seifertova Jihlava

  • Základní škola

www.zsseifertova.ji.cz
Seifertova 1426/5, 586 01 Jihlava
Mgr. Zdeněk Wohlhöfner
Tel.: 605238823
Tel.: 605238823
wohlhofner@zsseifertova.ji.cz
Člen KSPN

Škola disponuje velmi kvalitním a moderním zázemím: moderně vybavené třídy (na prvním stupni všechny s interaktivní technikou) odborné učebny s interaktivní technikou a moderními pomůckami (chemie, biologie, zeměpis, mediální učebna, 3 počítačové učebny, cvičný byt, jazyková učebna, keramická dílna) Škola má pestrou nabídku vzdělávacích a volnočasových aktivit: zajímavé volitelné předměty – mediální výchova, přírodovědné bádání, seminář z regionální historie, psaní všemi deseti, sportovní výchova druhé cizí jazyky – španělský, ruský, německý (výjezdy do zahraničí – Španělsko, Anglie) zájmové kroužky – flétny, keramika, výtvarný, ruční práce, vaření a další.