Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

  • Ostatní

http://muzeum.ji.cz
Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava
RNDr. Karel Malý, Ph. D.
Tel.: 567573892
Tel.: 0
maly@muzeum.ji.cz
Shromažďuje, spravuje, odborně využívá a zpřístupňuje přírodovědné a historické sbírky, převážně z regionu. Vedle vlastní vědeckovýzkumné činnosti organizuje odborné konference a semináře a zajišťuje služby pro veřejnost v odborné muzejní knihovně. Vedle dlouhodobých expozic muzeum pořádá ročně přibližně 10 až 15 tématických výstav a řadu dalších kulturních a společenských akcí, vydává periodické i neperiodické publikace a organizuje odborné konference a semináře. Kromě toho pořádá i celou řadu dalších přednášek, kulturních a společenských akcí.