Gymnázium Jihlava

  • Gymnázia

www.gymnaziumjihlava.cz
Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava
Mgr. Suk Pavel
Tel.: 567579740
Tel.: 775224952
pavelsuk@gymnaziumjihlava.cz
Člen KSPN
Člen KKS

Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: středoškosští studenti Rozsah působnosti: místní, regionální, krajský Typ talentcentra: vzdělávací, informační, koordinační Zaměření oborové: všeobecné vzdělávání Podrobný popis činnosti Podrobný popis činnosti a aktivit semináře a soutěže na úrovni krajských kol v oblasti matematické, fyzikální a chemické olympiády, Dějepisná soutěž - krajské kolo s postupem do celostátního, práce pěveckého sboru a divadelních spolků, práce v přírodovědné laboratoři (IČ spektroskop, mikroskop, termokamera, vysokorychlostní kamera, analýza vzorků ...)Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra vedoucí učitelé pro řízení olympiád a dějepisné soutěže, trojice učitelů přírodovědců řídících činnost laboratoře, učitelé HV a ČJ Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit kontakt s ústředními komisemi jednotlivývh olympiád, spolupráce s místními organizacemi, jejichž činnost souvisí s aktivitou žáků Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty v programu Excelence se mnoho našich žáků pravidelně umísťuje Referenční osoby Osoby z KU Vysočina z OŠMS, partnerské školy, rodiče našich žáků, ústřední orgány matematické, fyzikální a chemické olympiády Finanční náročnost účasti cílových skupin olympiády - většinou řešeny z příspěvků MŠMT a KU Vysočina s přispěním školy, činnost přírodovědné laboratoře - hrazena zřizovatelem školy v podobě příspěvku na provoz školy