Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace

  • Středisko volného času

www.ddmjihlava.cz
Brněnská 670/46, 586 01 Jihlava
Ing. Prokop Vilibald
Tel.: 567303521
Tel.: 730855755
prokop@ddmjihlava.cz
Člen KSPN
Člen KKS

Posláním DDM Jihlava je širokou nabídkou atraktivních možností poskytovat každému zájemci aktivní trávení volného času a podporovat tak zdravý životní styl i rozvoj talentu a nadání. Zájmové kroužky v Domě dětí a mládeže navštěvuje kolem tisícovky dětí.